Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWERPOINT 2007

Được đăng lên bởi vancuchi1991-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1861 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWERPOINT 2007
Cách tạo bài thuyết trình đơn giản
1.Làm quen nhanh với PowerPoint 2007
a. Làm quen với giao diện mới, Ribbon
Những phần thay đổi dễ nhận thấy nhất là khu vực phía trên của cửa sổ PowerPoint. Thay vì những menu
và toolbar như trước đây thì người dùng PowerPoint 2007 sẽ thấy cách sắp xếp khoa học hơn với những
lệnh liên quan được đưa vào một nhóm. Dãy lệnh trên cửa sổ PowerPoint 2007 được gọi là Ribbon, nó
được xem là trung tâm điều khiển cho việc tạo ra các bài thuyết trình (Presentation) .
Nếu tìm hiểu chi tiết về cách thiết kế cũng như cấu trúc của Ribbon, bạn sẽ thấy nó rất thuận tiện cho việc
sử dụng.
Ribbon bao gồm một số tab với
chức năng cụ thể như sau:
Insert: Đây là nơi bạn có thể
thêm vào trên slide từ table,
hình ảnh, biểu đồ, đoạn text, âm
thanh, header và footer
Design: là nơi làm cho slide có
hình thức đẹp hơn bao gồm
cách thiết kế thông tin nền, font
chữ và cách sắp xếp màu sắc.
Animations: Đây là tab tạo nên sinh khí cho bài thuyết trình. Bạn có thể dễ dàng sử dụng nhiều hiệu ứng
trên tab này.
Slide Show: Khi bắt đầu thuyết trình thì chắc chắn rằng bạn phải sử dụng tab này. Ngoài ra nó còn chức
năng thu lại bài tường thuật trong suốt bài thuyết trình, bên cạnh chức năng chuẩn bị bài thuyết trình.
Review: Với tab này bạn có thể kiểm tra chính tả đảm bảo an toàn cho bài thuyết trình.
View: Với Tab này bạn có thể xem lại bài thuyết trình và sắp xếp lại bài thuyết trình trên cửa sổ.
b. Tìm hiểu về thư viện (Gallery)
1. Một số hiệu ứng chuyển tiếp
giữa các Slide (Slide Transition)
trên Ribbon.
2. Để tìm thêm nhiều mẫu Slide
Transition, chọn nút More.
3. Toàn bộ thư viện Slide
Transition được thể hiện trên màn
hình, rê chuột vào các Transition
để xem thử, click vào Transition
phù hợp để áp dụng cho bài
thuyết trình của mình.

c. Khám phá những chức năng khác không hiện trên Ribbon

1. Khi bạn không thấy một chức năng trong nhóm như nhóm Font như hình trên, thì hãy click vào mũi tên
ở góc dưới của nhóm.
2. Một hộp thoại xuất hiện với nhiều tùy chọn khác để bạn lựa chọn.
Thông thường có nhiều lệnh trong các nhóm, nhưng vì diện tích có giới hạn trên Ribbon, nên chỉ có
những lệnh thường sử dụng nhất mới hiện trên màn hình, còn trong trường hợp không thấy bạn nên click
vào các mũi tên trê Ribbon để tìm thêm những lệnh cần thiết.
d. Sử dụng Quick Access Toolbar Khi bạn làm việc với bài thuyết trình và có một vài tình huống bạn
muốn lặp lại, chẳng hạn như lưu tài liệu, thì nên sử dụng Quick Access Toolbar. Nó là một nh...
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWERPOINT 2007
Cách tạo bài thuyết trình đơn giản
1.Làm quen nhanh với PowerPoint 2007
a. Làm quen với giao diện mới, Ribbon
Những phần thay đổi dễ nhận thấy nhất là khu vực phía trên của cửa sổ PowerPoint. Thay vì những menu
toolbar như trước đây thì người dùng PowerPoint 2007 sẽ thấy cách sắp xếp khoa học hơn với những
lệnh liên quan được đưa vào một nhóm. Dãy lệnh trên cửa sổ PowerPoint 2007 được gọi Ribbon,
được xem là trung tâm điều khiển cho việc tạo ra các bài thuyết trình (Presentation) .
Nếu tìm hiểu chi tiết về cách thiết kế cũng như cấu trúc của Ribbon, bạn sẽ thấy nó rất thuận tiện cho việc
sử dụng.
Ribbon bao gồm một số tab với
chức năng cụ thể như sau:
Insert: Đây nơi bạn thể
thêm vào trên slide từ table,
hình ảnh, biểu đồ, đoạn text, âm
thanh, header và footer
Design: nơi làm cho slide
hình thức đẹp n bao gồm
cách thiết kế thông tin nền, font
chữ và cách sắp xếp màu sắc.
Animations: Đây tab tạo nên sinh khí cho bài thuyết trình. Bạn có thdễ dàng sử dụng nhiều hiệu ứng
trên tab này.
Slide Show: Khi bắt đầu thuyết trình thì chắc chắn rằng bạn phải sử dụng tab này. Ngoài ra còn chức
năng thu lại bài tường thuật trong suốt i thuyết trình, bên cạnh chức năng chuẩn bị bài thuyết trình.
Review: Với tab này bạn có thể kiểm tra chính tả đảm bảo an toàn cho bài thuyết trình.
View: Với Tab này bạn có thể xem lại bài thuyết trình và sắp xếp lại bài thuyết trình trên cửa sổ.
b. Tìm hiểu về thư viện (Gallery)
1. Một số hiệu ứng chuyển tiếp
giữa các Slide (Slide Transition)
trên Ribbon.
2. Để tìm thêm nhiều mẫu Slide
Transition, chọn nút More.
3. Toàn bộ thư viện Slide
Transition được thể hiện trên màn
hình, chuột vào các Transition
để xem thử, click vào Transition
phù hợp để áp dụng cho bài
thuyết trình của mình.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWERPOINT 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWERPOINT 2007 - Người đăng: vancuchi1991-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWERPOINT 2007 9 10 567