Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint

Được đăng lên bởi Huỳnh Đức Lưu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWERPOINT

Khởi động máy Chuột phải New Click vào Microsoft PowerPoint
Presentation để tạo file PowerPoint

Để có đủ các thanh công cụ thiết kế cõ bản: View Toolbars Chọn
Standard, Formating, Drawing, Picture, Task Pane.
1

Trang
thiết kế
chuẩn
bị sẵnvà
sàng
Click
vào “Click
tođã
add
first slide”
click vào ô Blank để bắt đầu một
mẫu thiết kế tự do

2

Để nhập văn bản: Click vào Text Box và rê chuột vào vị trí tùy chọn trên trang slide.

Gỏ các ký tự vào khung text box vừa tạo.

3

Để thay đổi màu nền, màu khung hay màu của ký tự: đánh dấu văn bản
rồi click vào Fill Color hay Line Color hay Font Color
Để tạo một biểu tượng: AutoShapes rồi chọn biểu tượng  Rê chuột vào vị trí thích
hợp. Để chèn văn bản vào biểu tượng: Click chuột phải vào biểu tượng Add Text

4

Click vào New Slide để tạo một Slide mới

Để chèn hình ảnh hay đoạn phim hay đoạn âm thanh: Insert  Picture
hay Movies and Sounds  Movie from file/ Sound from file

5

Ví dụ: để chèn một đoạn phim, thì chọn: Insert  Movies and Sounds 
Movie from file  chọn đýờng đẫn  chọn file phim cần chèn OK

Khi đã chọn và chèn xong đoạn phim/âm thanh, chương trình sẽ
yêu cầu chọn chế độ: Automaticaly: tự chạy khi đến slide này hay
When Clicked: Chạy khi click vào đối tượng

6

Để tạo hiệu ứng cho một đối tượng: Slide Show  Custom Animation

Chọn đối tượng Add Effect. Etrance: các hiệu ứng xuất hiện; Emphasic:
các hiệu ứng xoay, đổi màu; Exit: các hiệu ứng thoát; Motion Paths: kiểu quỹ đạo

7

Vd: Tạo mũi tên động: Chọn mũi tên EntranceWipe.
Xuất hiện dấu hiệu hoạt hình của mũi tên vừa đýợc tạo.
Mỗi đối tượng đều có 3 chế độ chạy: Start- bắt đầu như thế nào
(click, tiếp sau hiệu ứng trước đó, đồng lúc); Direction: xuất phát từ đâu
(trái, phải, dưới, trên…) ; Speed:Tốc độ như thế nào.

8

Để tạo nút liên kết giữa các slide: tạo nút liên kết Hyperlink
chọn số slide muốn liên kết đếnOK
-------------------------------------------

9

...
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWERPOINT
1
Khởi động máy Chuột phải New Click vào Microsoft PowerPoint
Presentation để tạo file PowerPoint
Để có đủ các thanh công cụ thiết kế cõ bản: View Toolbars Chọn
Standard, Formating, Drawing, Picture, Task Pane.
Hướng dẫn sử dụng Powerpoint - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Powerpoint - Người đăng: Huỳnh Đức Lưu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Powerpoint 9 10 925