Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng skype

Được đăng lên bởi tranvandong72
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn sử dụng Skype
Tác giả: Sưu tầm
Skype là phần mềm miễn phí dùng để gọi điện giữa các máy tính với
nhau, chat, voice, .... Đặc biệt có thể voice conference được nên bạn gọi
điện thoại 3,4 ... người thoải mái. Lại có cả Voice offline nữa. Đăng ký
free và đơn giản.
Skype là phần mềm miễn phí dùng để gọi điện giữa các máy tính với nhau, chat,
voice, .... nhưng tui khoái nhất chức năng chat vì nếu dùng ADSL thì chat voice rõ hơn
điện thoại luôn. Đặc biệt có thể voice conference được nên bạn gọi điện thoại 3,4 ...
người thoải mái. Lại có cả Voice offline nữa. Đăng ký free và đơn giản.
Bạn có thể Download phần mềm ở đây: 
Screenshot:
- Liên hệ và sự kiện: Trong tab contact & events cho phép hiển thị danh sách ngắn gọn
bạn bè đang online hay offline. Và khung hộp thoại báo cho bạn biết bạn có lỡ cuộc gọi
hay nhận cuộc gọi nào qua dịch vụ voicemail:

- Thực hiện cuộc gọi: Để liên lạc qua Skype, bạn chỉ việc tìm trong danh sách Contract
và click chuột vào nút màu xanh bên trái tên người đó.

- Chuyện trò: Các cuộc gọi thường dễ dàng được thực hiện, và khi muốn chấm dứt cuộc
gọi, chỉ việc click chuột vào nút hang-up màu đỏ.

- Trò chuyện hội nghị: Trò chuyện trên Skype không chỉ giữa 2 cá thể, mà nó có thể tạo
ra cuộc trao đổi hội nghị tới tối đa 4 người khác nhau trong cùng 1 thời điểm.

- Dịch vụ gọi điện thoại thông thường: Bạn có thể trò chuyện với ai đó bằng Skype lại
không có máy tính, chức năng đó gọi là gọi điện thoại thông thường bằng Skype, và bạn
có thể gọi tới bất kỳ máy điện thoại nào trên thế giới (Phải trả bằng Euro đấy..hic.hic)

- Chức năng truyền tải dữ liệu: Bạn cần gửi gấp tài liệu quan trọng cho đồng nghiệp? Tải
về hình ảnh tuyệt vời từ web mà bạn muốn bạn bè của bạn chiêm ngưỡng nó? Chỉ việc
gửi chúng bằng chức năng truyền tải dữ liệu của Skype. Chúng được mã hoá và bảo mật
dựa trên cơ sở của Skype và hỗ trợ bất kỳ kích cỡ nào của dữ liệu.

- Chức năng Chat (Tán gẫu hay "buôn dưa"): Bạn có thể kết hợp chức năng này trong khi
đang trò chuyện, và đưa ra lời mời tới 48 bạn chat khác nhau tham gia cùng (nhóm chat).
Chat thật tiện lợi để buôn chuyện phiếm, hay đàm luận trong 1 tổ chức, hoặc trao đổi nội
bộ của đảng phái nào đó (Đừng liên tưởng tới phản động nhá).

...
Hướng dẫn sử dụng Skype
Tác giả: Sưu tầm
Skype là phần mềm miễn phí dùng để gi đin gia cc my tính vi
nhau, chat, voice, .... Đặc bit có thể voice conference được nên bạn gi
đin thoại 3,4 ... người thoải mi. Lại có cả Voice offline na. Đăng ký
free và đơn giản.
Skype là phần mềm miễn phí dùng để gi đin gia cc my tính vi nhau, chat,
voice, .... nhưng tui khoi nhất chức năng chat vì nếu dùng ADSL thì chat voice rõ hơn
đin thoại luôn. Đặc bit có thể voice conference được nên bạn gi đin thoại 3,4 ...
người thoải mi. Lại có cả Voice offline na. Đăng ký free và đơn giản.
Bạn có thể Download phần mềm ở đây: http://download.skype.com/skypesetup.exe
Screenshot:
- Liên h và sự kin: Trong tab contact & events cho phép hiển thị danh sch ngắn gn
bạn bè đang online hay offline. Và khung hộp thoại bo cho bạn biết bạn có lỡ cuộc gi
hay nhận cuộc gi nào qua dịch vụ voicemail:
Hướng dẫn sử dụng skype - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng skype - Người đăng: tranvandong72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng skype 9 10 986