Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng toàn đạc điện tử leica tc 400

Được đăng lên bởi letrongnamk54
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 2 lần
g
C
ty ô C ty
n
T
ô
TN g n N
g
H
t
H y
H
t
H
y
T
ôn C Đ N T Đ
H
ô
N
ấ
g n ất H H t
g
H
t
C y T ty Hợ Đ H ợ
ôn N T p ất Đ
ấ
C
g H N
H
t
ty H H ôn ợp H
H
Đ
TN ấ Đ g t
y
t

g

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TĐĐT LEICA TC407

I. Máy toàn đạc điện tử TC407
1. Cấu tạo của máy TC407
Độ chính xác của d.ng máy TC407 được giới thiệu trong bảng 1.1
Loại máy
Độ chính xác đo góc ()
Độ chính xác đo cạnh
(mm)
7
2+2ppmxD
TC407
Máy có các bộ phận cơ bản được giới thiệu trên hình 1.1

Hình 1:Máy toàn đạc điện tử TC407

Hình 2: Vỏ đựng máy

g
C
ty ô C ty
n
T
ô
TN g n N
g
H
t
H y
H
t
H
y
T
ôn C Đ N T Đ
H
ô
N
ấ
g n ất H H t
g
H
t
C y T ty Hợ Đ H ợ
ôn N T p ất Đ
ấ
C
g H N
H
t
ty H H ôn ợp H
H
Đ
TN ấ Đ g t
y
t

g

a, Màn hình và bàn phím
Bàn phím và màn hình là bộ phận điều khiển được lắp bên thân máy. Máy
có
cấu tạo một màn hình, nếu mua thêm màn hình và lắp vào thì sẽ được hai
màn hình.
Màn hình của máy là loại màn hình tinh thể lỏng.

Khởi động
Cân bằng
Hình 3: Các màn hình cơ bản của máy đo

Đo

b, Các biểu tượng trên màn hình
- hr : Chiều cao gương.
- hi : chiều cao máy.
- Eo : Tọa độ theo hướng Đông (Trục Y) của điểm đặt máy.
- No : Tọa độ theo hướng Bắc (Trục X) của điểm đặt máy.
- Ho : Độ cao của điểm đặt máy.
- E : Tọa độ theo hướng Đông (Trục Y) của điểm đặt gương.
- N : Tọa độ theo hướng Bắc (Trục X) của điểm đặt gương.
- H : Độ cao của điểm đặt gương.
: Khoảng cách nghiêng.
: Khoảng cách ngang.
| : Khoảng chênh cao.
c, Các phím chức năng
INPUT : Nhập liệu.
DIST : Đo khoảng cách.
ALL : Vừa đo khoảng cách vừa lưu vào bộ nhớ của máy.
IR/RL : Chọn chế độ đo có gương hoặc chế độ đo không gương.
REC : Lưu điểm vào bộ nhớ ( DIST + REC = ALL).
EDM : Cài đặt EDM (Xem phần sau).
STATION : Nhập toạ độ điểm đứng máy.
SET Hz : Đưa góc ngang về 000’00” hay nhập vào một góc bất kỳ.

g
C
ty ô C ty
n
T
ô
TN g n N
g
H
t
H y
H
t
H
y
T
ôn C Đ N T Đ
H
ô
N
ấ
g n ất H H t
g
H
t
C y T ty Hợ Đ H ợ
ôn N T p ất Đ
ấ
C
g H N
H
t
ty H H ôn ợp H
H
Đ
TN ấ Đ g t
y
t

g

COMP : Bù trục nghiêng.
SECBEEP : Báo hiệu góc 1/4 (000’00”; 9000’00”; 18000’00”;
27000’00”).
ESC : Thoát; hủy bỏ lệnh; trở về màn h.nh trước.
ENTER : Chấp nhận lệnh.
PAGE : Thay đổi trang màn h.nh.
USER : Phím người sử dụng.
FNC : Những hàm chức năng.
MENU : Menu chính.
F1; F2; F3; F4 : Các phím nóng.
2. Cài đặt máy đo
Nhấn phím Menu, nhấn tiếp phím F2 <Settings> ta sẽ vào chức năng cài đặt
gồm 4 màn h.nh sau:
2.1. Màn hình 1/4
 Contrast : Độ tương phản của màn h.nh (Độ sáng tối).
 Trigger key: Phím đo bên hông. Chọn 1 trong 3 chức...
Công ty TNHH Đất Hp
Công ty TNHH Đất Hp
Công ty TNHH Đất Hp
Công ty TNHH Đất HpCông ty TNHH Đất Hp
Công ty TNHH Đất Hp
Công ty TNHH Đất Hp
Công ty TNHH Đất Hp
HƯỚNG DN S DNG MÁY TĐĐT LEICA TC407
I. Máy toàn đạc đin t TC407
1. Cu to ca máy TC407
Độ chính xác ca d.ng máy TC407 được gii thiu trong bng 1.1
Loi máy
Độ chính xác đo góc () Độ chính xác đo cnh
(mm)
TC407
7 2+2ppmxD
Máy có các b phn cơ bn được gii thiu trên hình 1.1
Hình 1:Máy toàn đạc đin t TC407
Hình 2: V đựng máy
Hướng dẫn sử dụng toàn đạc điện tử leica tc 400 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng toàn đạc điện tử leica tc 400 - Người đăng: letrongnamk54
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng toàn đạc điện tử leica tc 400 9 10 937