Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng và cài đặt kaspersky

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Vũ
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kaspersky Internet Security 2015

KASPERSKY LAB
Kaspersky® Internet Security 2015

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

© Kaspersky Lab tại Việt Nam

Ngày cập nhật: Tháng 10 năm 2014
Trang 1

Kaspersky Internet Security 2015

I.

Cài đặt và kích hoạt bản quyền ...................................................................................................................................... 3
Lưu ý trước khi cài đặt: ....................................................................................................................................................... 3
Cài đặt và kích hoạt bản quyền........................................................................................................................................... 3
Các bước nên thực hiện sau khi cài đặt thành công & Các lưu ý để sử dụng tốt chương trình ........................................ 5

II.

Mô tả các tính năng của chương trình Kaspersky Internet Security 2015 ..................................................................... 5

III.

Một số tùy chỉnh thường sử dụng .............................................................................................................................. 6

1.

Xem trạng thái bảo vệ máy tính của chương trình ................................................................................................ 6

2.

Đặt mật khẩu bảo vệ cho chương trình ................................................................................................................. 7

3.

Tùy chỉnh lịch cập nhật virus theo ý bạn (Update) ................................................................................................. 8

4.

Thực hiện một thao tác quét máy tính (Scan)........................................................................................................ 8

5.

Tắt một tính năng mà bạn không muốn sử dụng ................................................................................................... 9

6.

Quản lý các tập tin bị Kaspersky xử lý ................................................................................................................ 10

7.

Đưa một chương trình, một thư mục vào vùng tin tưởng ................................................................................... 11

8.

Cấu hình mức độ tin tưởng của Kaspersky với các ứng dụng được cài đặt trên máy tính ................................ 12

9.

Cấu hình tính năng Chống thư rác .................................................
Kaspersky Internet Security 2015
Trang 1
KASPERSKY LAB
Kaspersky® Internet Security 2015
© Kaspersky Lab tại Việt Nam
http://www.kaspersky.vn
Ngày cập nhật: Tháng 10 năm 2014
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG
hướng dẫn sử dụng và cài đặt kaspersky - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng và cài đặt kaspersky - Người đăng: Linh Nguyễn Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng và cài đặt kaspersky 9 10 731