Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Word 2010

Được đăng lên bởi Trang Thanh
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 2325 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Tự học

Microsoft
Word 2010

Mục lục Word 2010
I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010 ..................................................................................... 5
1.

Tối ưu Ribbons........................................................................................................................ 5

2.

Hê ̣ thố ng menu mới la .............................................................................................................
6
̣

3.

Chức năng Backstage View .................................................................................................... 7

4.

Chức năng Paster Preview ...................................................................................................... 8

5.

Chức năng Text Effect ............................................................................................................ 8

6.

Lưu tê ̣p dưới dạng PDF và XPS được tích hợp sẵn .............................................................. 10

7.

Hiển thị thông tin chi tiết của tê ̣p văn bản trong Office Button ............................................ 10

8.

Khả năng mở rộng màn hình ................................................................................................. 11

9.

Chức năng chỉnh sửa tê ̣p Media chuyên du ̣ng ...................................................................... 11

10.

Chụp ảnh cửa sổ, ứng dụng đưa vào văn bản.................................................................... 12

11.

Xử lý ảnh như một chương trình chuyên nghiệp .............................................................. 13

12.

Phát triển chức năng tìm kiếm .......................................................................................... 13

13.

Tùy chọn bảo mật mạnh mẽ ............................................................................................. 14

II. Nội dung chính ................................................................................................................................. 16
Chương 1: Thao tác căn bản trên Word 2010 .................................................................................. 16
1.

Tạo mới văn bản ................................................................................................................... 16

2.

Mở một văn bản tạo sẵn ........................................................................................................ 17

3.

Lưu một văn bản đã soạn thảo .........................................
T hc
Microsoft
Word 2010
Hướng dẫn sử dụng Word 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Word 2010 - Người đăng: Trang Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Word 2010 9 10 800