Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG TRONG WORD 2010

Được đăng lên bởi sinhmta94
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG TRONG WORD 2010
Bước 1: Bạn mở văn bản cần tạo mục lục lên.
Bước 2: Đánh dấu mục riêng:
+ Lựa chọn nội dung bạn muốn tạo Heading

+ Trong tab References --> Chọn Add Text --> Chọn Level bạn muốn áp dụng cho nội dung đã chọn.

+ Tương tự các mục nhỏ hơn thì bạn chọn các level thấp hơn: level 2, level 3.

Bước 3: Tạo mục lục tự động: Chọn vị trí đặt mục lục (Đầu hoặc cuối văn bản), Chọn References --> Tables of
Content.

- Bạn có thể chọn mục lục theo 2 cách:
+ Bạn chọn vào mục lục có sẵn

+ Tự tạo bằng cách nhấn vào Insert Tables of Content

Xuất hiện hộp thoại, bạn tùy chọn các chỉnh sửa và nhấn OK.

Kết quả:

Ở mục lục tự động tạo ra, bạn có thể liên kết đến nội dung của mục lục đó bằng cách nhấn Ctrl+ click chuột vào mục
lục đó.

...
HƯỚNG DẪN TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG TRONG WORD 2010
Bước 1: Bạn mở văn bản cần tạo mục lục lên.
Bước 2: Đánh dấu mục riêng:
+ Lựa chọn nội dung bạn muốn tạo Heading
+ Trong tab References --> Chọn Add Text --> Chọn Level bạn muốn áp dụng cho nội dung đã chọn.
+ Tương tự các mục nhỏ hơn thì bạn chọn các level thấp hơn: level 2, level 3.
Bước 3: Tạo mục lục tự động: Chọn vị trí đặt mục lục (Đầu hoặc cuối văn bản), Chọn References --> Tables of
Content.
- Bạn có thể chọn mục lục theo 2 cách:
+ Bạn chọn vào mục lục có sẵn
+ Tự tạo bằng cách nhấn vào Insert Tables of Content
Xuất hiện hộp thoại, bạn tùy chọn các chỉnh sửa và nhấn OK.
Kết quả:
Ở mục lục tự động tạo ra, bạn có thể liên kết đến nội dung của mục lục đó bằng cách nhấn Ctrl+ click chuột vào mục
lục đó.
HƯỚNG DẪN TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG TRONG WORD 2010 - Trang 2
HƯỚNG DẪN TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG TRONG WORD 2010 - Người đăng: sinhmta94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
HƯỚNG DẪN TẠO MỤC LỤC TỰ ĐỘNG TRONG WORD 2010 9 10 716