Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hành excel

Được đăng lên bởi anhtt31094
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 1227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ SỞ TIN HỌC 2
Lê Phúc Thịnh
thinhlephuc@yahoo.com

Excel Cơ Bản
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Thao tác căn bản với các ô dữ liệu
Thao tác tính toán căn bản trong Excel
Định dạng kiểu dữ liệu
Sắp xếp dữ liệu
Lọc tự động dữ liệu
Vẽ Biểu đồ
Excel
Định dạng có điều kiện
Nâng
Cao
Các hàm cơ bản

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

2

Thao tác căn bản với các ô dữ liệu

Font

01/01/2013

Màu nền

Border

thinhlephuc@yahoo.com

Màu chử

3

Thao tác căn bản với các ô dữ liệu

Chỉ số trên

Chỉ số
dưới
01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

4

Thao tác căn bản với các ô dữ liệu
Kiểu đườn
border

Các
Các kiểu
kiểu
Border
Border

Màu
border

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

5

Thao tác căn bản với các ô dữ liệu
Hướng văn
bản

Trộn ô
Các chế độ
canh lề

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

6

Thao tác căn bản với các ô dữ liệu

Tô màu

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

7

Thao tác tính toán căn bản trong
Microsoft Excel 2010

Nhấn CTRL và
copy công thức

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

8

Thao tác tính toán căn bản trong
Microsoft Excel 2010

Chọn 2 ô và
copy công thức

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

9

Thao tác tính toán căn bản trong
Microsoft Excel 2010

Sử dụng công
thức và copy
thức

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

10

Thao tác tính toán căn bản trong
Microsoft Excel 2010

Paste hàng
thành cột

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

11

Thao tác tính toán căn bản trong
Microsoft Excel 2010

Địa chỉ tuyệt đối
$B4*C$3

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

12

Thao tác tính toán căn bản trong
Microsoft Excel 2010
KÉT QUẢ
COPY CÔNG
THỨC

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

13

Định dạng kiểu dữ liệu
• Để Định dạng ta
vào
HomeFormat
cellchọn thẻ
Number chọn
CustomType
nhập chuổi định
dạng vào
01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

14

Định Dạng Số
Số

Đinh dạng

Kết quả

1000000

#,##0

1,000,000

25000000

01/01/2013

[$ vnd] #,##0 ; “vnd”
#,##0

vnd 25,000,000

25000000

#,##0 [$ cai]; #,##0 “cai”

25,000,000 cai

0

#,##0 [$ cai]; #,##0 “cai”

0 cai

12.345

#.00

12.35

1

00

01

1.5

#.00

1.15

thinhlephuc@yahoo.com

15

Định Dạng Ngày
Ngày

Định Dạng

Kết quả

2/15/2013

d/m/yy

15/2/13

2/15/2013

dd/mm/yy

15/02/13

2/15/2013

dd-mm-yy

15-02-13

2/15/2013

ddd-dd-mm-yy

Fri-15-02-13

2/15/2013

dd/mmmm/yyy

15/February/2013

2/15/2013

dddd/mm/yyy

Friday/02/2013

2/15/2013

yyy/mm/dd

2013/02/15

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

16

Sắp xếp dữ liệu
B1: Chọn dữ liệu cần sắp xếp

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

17

Sắp xếp dữ liệu
B2: Chọn n...
CƠ SỞ TIN HỌC 2
Lê Phúc Thịnh
thinhlephuc@yahoo.com
Hướng dẫn thực hành excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hành excel - Người đăng: anhtt31094
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Hướng dẫn thực hành excel 9 10 147