Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hành - Lập trình Mã nguồn mở

Được đăng lên bởi nguyenhatk6
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 5738 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Hướng dẫn thực hành - Lập trình Mã nguồn mở

Hướng Dẫn Thực Hành

Chương: Linux Cơ Bản
Khối: Đại học Liên thông.
2011-2012

Hướng dẫn:
• Bài tập thực hành dựa trên giáo trình: CompTIA Linux Plus Certification
Study Guide
• Bài tập thực hành được chia theo làm nhiều Module
• Mỗi Module được thiết kế cho thời lượng 3 tiết thực hành tại lớp với sự
hướng dẫn của giảng viên.
• Tùy theo số tiết phân bổ, mỗi tuần học có thể thực hiện nhiều Module.
• Sinh viên phải làm tất cả các bài tập trong các Module ở tuần tương ứng.
Những sinh viên chưa hòan tất phần bài tập tại lớp có trách nhiệm tự làm
tiếp tục ở nhà.
• Các bài có dấu (*) là các bài tập nâng cao dành cho sinh viên khá giỏi.

Trang 1/23

Hướng dẫn thực hành - Lập trình Mã nguồn mở

Module 1: Cài đặt Hệ điều hành Fedora Core (FC 10)
Nội dung kiến thức thực hành:
+ Cài đặt HĐH Fedora Core (FC 10) song song với HĐH Windows. Sau khi cài đặt xong, SV có
thể boot đồng thời 2 HĐH.

Bước 1. Chuẩn bị
Chuẩn bị: - SV cài đặt HĐH Windows vào phân vùng đĩa cứng C trước khi cài đặt HĐH
Fedora Core 10, dành 1 phân vùng đĩa cứng dùng để cài đặt FC (ổ đĩa D, dung lượng
khoảng 10GB) + 1 phân vùng dùng làm SWAP (dung lượng bằng 2 lần RAM – gợi ý ổ
đĩa E ).

Yêu cầu phần cứng:
- SV tham khảo trên website.
- Riêng đối với FC 10: cấu hình tối thiểu đề dùng đồ họa và chạy các ứng dụng.
- Đối với CPU x86
+ CPU Intel Pentium, tối ưu nếu dùng Pentium 4 hoặc Dual Core
+ RAM: 256 MB
+ HDD: 9 GB
- Đối với CPU x86_64 yêu cầu của RAM là 512 MB

Bước 2. Cài đặt
Khởi động lại máy tính, cho đĩa CD (hoặc DVD) thực hiện các bước sau đây (SV đọc các
hướng dẫn trên màn hình lúc cài đặt).

“cái này làm sau  ”

Trang 2/23

Hướng dẫn thực hành - Lập trình Mã nguồn mở

Module 2: Các lệnh về file-directory
Nội dung kiến thức thực hành:
+ Nắm vững hệ thống cây thư mục trong linux
+ Nắm vững - vận dụng 2 khái niệm cơ bản “đường dẫn tương đối “ và “đường
dẫn tuyệt đối “
+ Một số lệnh cơ bản về file-directory

Cây thư mục trong linux
Lưu ý : Cây thư mục bắt đầu bằng dấu: / (root directory)

/

bin boot

dev

…

etc

home

User1

media

User2

Đường dẫn tuyệt đối – Đường dẫn tương đối

Trang 3/23

var

root

Desktop

sbin

…

Hướng dẫn thực hành - Lập trình Mã nguồn mở

- Đường dẫn tuyệt đối của một tệp tin hay thư mục luôn bắt đầu bởi / (root directory) và tiếp
theo sau đó là chuỗi các thư mục mà nó đi xuyên qua cho đến khi tới đích. Tóm lại, một đường
dẫn tuyệt đối là đường dẫn bắt đầu bởi / .
Ví dụ:
1. Khi bạn đang đứng trong thư mục tuantub, thư ...
H ngướ d n th c hành - L p trình Mã ngu n m
Hướng
Hướng
Dẫn Thực Hành
Dẫn Thực Hành
Chương:
Chương:
Linux
Linux
Bản
Bản
Khối: Đại học Liên thông.
2011-2012
Hướng dẫn:
Bài tập thực hành dựa trên giáo trình: CompTIA Linux Plus Certification
Study Guide
Bài tập thực hành được chia theo làm nhiều Module
Mỗi Module được thiết kế cho thời lượng 3 tiết thực nh tại lớp với s
hướng dẫn của giảng viên.
Tùy theo số tiết phân bổ, mỗi tuần học có thể thực hiện nhiều Module.
Sinh viên phải làm tất cả c bài tập trong các Module tuần tương ứng.
Những sinh viên chưa hòan tất phần bài tập tại lớp trách nhiệm tlàm
tiếp tục ở nhà.
Các bài có dấu (*) là các bài tập nâng cao dành cho sinh viên khá giỏi.
Trang 1/23
Hướng dẫn thực hành - Lập trình Mã nguồn mở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hành - Lập trình Mã nguồn mở - Người đăng: nguyenhatk6
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hướng dẫn thực hành - Lập trình Mã nguồn mở 9 10 421