Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hành Mapinfo 7.8

Được đăng lên bởi phucnh893
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 4424 lần   |   Lượt tải: 25 lần
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MAPINFO 7.8

MỞ ĐẦU
Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) là một hệ thống
với sự trợ giúp của máy tính phục vụ cho mục đích thu thập, xử lý, phân tích, lưu trữ
và hiển thị các loại dữ liệu mang tính chất không gian cũng như phi không gian (như
vị trí, hình dạng, các mối quan hệ về không gian như kề nhau, gần nhau, nối với
nhau .v.v).
MAPINFO là một trong các phần mềm trong một hệ GIS quản lý thông tin bản
đồ.
Tập nhỏ này tôi xin tóm lược lại phần thực hành mapinfor 7.8 với sự hướng
dẫn của thầy Nguyễn Quan Huy. Có tham khảo một số giáo trình mapinfor của
Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Hà Nội. và
Giáo trình Mapinfor dùng cho khoa công nghệ và môi trường trường đại học
dân lập Đông Đô
Với cách trình bày theo bài giảng. Mỗi bài là ví dụ cụ thể, xen lẫn phần hướng
dẫn sử dụng máy tính. Các bài đầu sẽ hướng dẫn chi tiết, các bài sau mức độ chi tiết
sẽ giảm dần. và được viết chủ yếu cho những bạn chưa biết gì về tin học. Nên có thể
sẽ trở nên dài dòng với những bạn đã thành thạo máy tính.
Qua đây tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô và sự ủng hộ của các bạn
trong lớp CM11 đã giúp đỡ tôi hoàn thành tài liệu này. Chúc các bạn thi tốt đạt kết
quả cao.

BIÊN SOẠN: CHU ANH TUẤN – DỰA THEO BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
MAPINFO CỦA THẦY NGUYỄN QUANG HUY

Page 1

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MAPINFO 7.8

Hướng dẫn thực hành Mapinfo 7.8
Được biên soạn dựa theo bài hướng dẫn thực hành mapinfor của thầy
Nguyễn Quang Huy

BÀI 1
Khởi động và làm quen với phần mềm Mapinfo

1.1 khởi động Mapinfo
Sau khi cài đặt mapinfor. Bạn có thể mở phần mềm bằng 2 cách.
Cách 1: Start -> All Programs -> MapInfo -> MapInfo
Professional 7.8 SCP

BIÊN SOẠN: CHU ANH TUẤN – DỰA THEO BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
MAPINFO CỦA THẦY NGUYỄN QUANG HUY

Page 2

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MAPINFO 7.8

Hoặc đối với win vista

Cách 2: vào mycomputer -> C -> program Files -> MapInfo -> Professional > MAPINFOW Hoặc vào nơi chứa thư mục mapinfor mà bạn cài đặt ……
Professional -> MAPINFOW (nếu nơi cài đặt không phải là ổ C)

BIÊN SOẠN: CHU ANH TUẤN – DỰA THEO BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
MAPINFO CỦA THẦY NGUYỄN QUANG HUY

Page 3

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MAPINFO 7.8

Sau khi mở tệp nếu là lần đầu tiên. Chương tình sẽ load dữ liệu vui lòng chờ
Màn hình hiện ra

Bạn đã hoàn tất việc khởi động

BIÊN SOẠN: CHU ANH TUẤN – DỰA THEO BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
MAPINFO CỦA THẦY NGUYỄN QUANG HUY

Page 4

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MAPINFO 7.8

1.2 Thanh công cụ Mapi...
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MAPINFO 7.8
MỞ ĐU
Hệ thống thông tin địa (Geographic Information System) một hệ thống
với sự trợ giúp của máy tính phục vụ cho mục đích thu thập, xử lý, phân tích, lưu trữ
và hiển thị các loại dữ liệu mang tính chất không gian cũng như phi không gian (như
vị trí, hình dạng, các mối quan hệ về không gian n k nhau, gần nhau, nối với
nhau .v.v).
MAPINFO một trong các phần mềm trong một hệ GIS quản thông tin bản
đồ.
Tập nh này i xin m ợc lại phần thực hành mapinfor 7.8 với sự ớng
dẫn của thầy Nguyễn Quan Huy. tham khảo một số giáo trình mapinfor của
Trung tâm Công nghệ Tin học - Trường Đại học M - Địa chất - Nội.
Giáo trình Mapinfor dùng cho khoa công nghệ môi trường trường đại học
dân lập Đông Đô
Với cách trình bày theo bài giảng. Mỗi bài là ví dụ cụ thể, xen lẫn phần hướng
dẫn sử dụng máy tính. Các bài đầu sẽ hướng dẫn chi tiết, các bài sau mức độ chi tiết
sẽ giảm dần. và được viết chủ yếu cho những bạn chưa biết gì về tin học. Nên có thể
sẽ trởn dàing với những bạn đã thành thạo máy tính.
Qua đây tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô sự ủng hộ của các bạn
trong lớp CM11 đã giúp đỡ i hoàn thành tài liệu này. Chúc các bạn thi tốt đạt kết
quả cao.
BIÊN SOẠN: CHU ANH TUẤN – DỰA THEO BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
MAPINFO CỦA THẦY NGUYỄN QUANG HUY Page 1
Hướng dẫn thực hành Mapinfo 7.8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hành Mapinfo 7.8 - Người đăng: phucnh893
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
Hướng dẫn thực hành Mapinfo 7.8 9 10 437