Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tự học Dev C

Được đăng lên bởi Sugi Beo
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 16261 lần   |   Lượt tải: 84 lần
Khoa ðTVTHK

TÀI LIỆU THỰC HÀNH
MÔN KỸ THUẬT LẬP
TRÌNH C++
Phiên bản 2.0 Sep-2010
dtvt.hvhkvn

Lab 00: LÀM QUEN Dev-C++ ..................................................... 3
LAB 01: Biểu thức, tóan tử trong C++ .......................................11
LAB 02: Selection Structure .......................................................19
Lab 04: HÀM ..............................................................................33
Lab 05: Array .............................................................................42

10

VAA. ðTVTHK

Tài Liệu Thực Hành

LAB00: HƯỚNG DẪN CÀI ðẶT VÀ SỬ
DỤNG DEV-CPP

NỘI DUNG CHÍNH
Lab 0: LÀM QUEN Dev-C++............................................................................................ 3
1. Giới thiệu .................................................................................................................. 3
2. Cài ñặt ...................................................................................................................... 3
3. Thao tác với Dev-C++ .............................................................................................. 3
3.1 Cấu hình Dev-C++ (Chỉ thực hiện lần ñầu) ......................................................... 3
3.2 Tạo chương trình mới hoặc dự án mới ............................................................... 4
4. Chương trình Hello World ........................................................................................ 6

Kỹ Thuật Lập Trình C++

Trang 2

VAA. ðTVTHK

Tài Liệu Thực Hành

Lab 00: LÀM QUEN Dev-C++
1. Giới thiệu
Dev-C++ (Dev-Cpp, phiên bản hiện tại là 4.9.9.2) là một bộ công cụ phát triển tích hợp (IDE
Integrated Development Environment) các ứng dụng C/C++ thuộc dạng mã nguồn mở và có
thể download tại ñịa chỉ  DevCpp dựa trên trình biên dịch mã
nguồn mở MinGW (Minimalist GNU* for Windows, ). MinGW sử dụng
GCC (the GNU g++ compiler collection) sử dụng cho cả hệ thống Windows và Linux. Hiện nay
DevCpp là công cụ phát triển các ứng dụng C/C++ ñược sử dụng rộng rãi ñể dạy về lập
trình cũng như ñể phát triển các ứng dụng mã nguồn mở.
Mặc dù không có nhiều tính năng cao cấp như các công cụ IDE thương mại khác (Visual
Studio của Microsoft) nhưng DevCpp vẫn là một công cụ rất thích hợp trong môi trường giáo
dục ở bậc ñại học khi dạy và học các ngôn ngữ C/C++. Lý do là Dev-C++ hỗ trợ C/C++ chuẩn,
mã nguồn viết trên Dev-C++ có thể biên dịch trên các IDE khác, ñiều ngược lại có thể không
ñúng.
...
Khoa ðTVTHK
10
TÀI LIU THC HÀNH
MÔN K THUT LP
TRÌNH C++
Phiên bn 2.0 Sep-2010
dtvt.hvhkvn
Lab 00: LÀM QUEN Dev-C++ ..................................................... 3
LAB 01: Biu thc, tóan t trong C++ .......................................11
LAB 02: Selection Structure .......................................................19
Lab 04: HÀM ..............................................................................33
Lab 05: Array .............................................................................42
Hướng dẫn tự học Dev C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn tự học Dev C - Người đăng: Sugi Beo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Hướng dẫn tự học Dev C 9 10 23