Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn upload website lên mạng

Được đăng lên bởi luuminhdung
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN UPLOAD
WEBSITE LÊN MẠNG
Trung tâm đào tạo Lập trình viên quốc tế Hue-Aptech
Địa chỉ: 06 Lê Lợi – TP Huế
Điện thoại: 054. 3823077
Email: hue-aptech.@huesoft.com.vn
Website: 
1

Nội dung
•
•
•
•

Yêu cầu
Các bước đăng ký host miễn phí
Sử dụng host miễn phí
Đăng kí domain

2
2

Yêu cầu
• Hộp thư điện tử
• Trình duyệt (Khuyến cáo sử dụng trình duyệt
Firefox)
• Máy tính có kết nối mạng internet

3
3

Đăng kí host và domain miễn phí
• Đăng kí host miễn phí
– Đăng kí với byethost
– Đăng kí với NoFeeHost

• Đăng kí domain miễn phí
– Đăng kí domain dot.tk

4

Đăng kí với byethost
• Mở site 

Click vào đây

Click vào đây
5

Đăng kí với byethost (t.t)
• Khai báo thông tin đăng kí

6

Đăng kí với byethost (t.t)
• Chứng thực thông tin đăng ký bằng hình ảnh như hình
minh họa dưới đây:

7
7

Đăng kí với byethost (t.t)
• Bước 4: Đăng ký thông tin thành công

8
8

Đăng kí với byethost (t.t)
• Bước 5: Kiểm tra thư điện tử để xác thực việc đăng ký

9
9

Đăng kí với byethost (t.t)
• Bước 6: Kích hoạt liên kết dưới đây để xác thực

10
10

Đăng kí với byethost (t.t)
• Bước 7: Liên kết sẽ chuyển đến trang web yêu cầu người
dùng chứng thực bằng hình ảnh như bên dưới:

11
11

Đăng kí với byethost (t.t)
• Bước 8: Thông báo thành công, người dùng ghi nhớ
thông tin về tên truy cập và mật khẩu:

12
12

Đăng kí với byethost (t.t)
• Bước 1: Tại trang thông báo việc đăng nhập thành công,
người dùng click vào liên kết đưới đây để đăng nhập vào
host:

13
13

Đăng kí với byethost (t.t)
• Bước 2: Đăng nhập bằng cách nhập tên truy cập và mật
khẩu vào hộp thoại bên đưới14
14

Đăng kí với byethost (t.t)
• Bước 3: Đăng nhập thành công, trình duyệt sẽ chuyển
đến trang quản trị

15
15

Đăng kí với byethost (t.t)
• Bước 4: Chuyển tài nguyên lên host

16
16

Đăng kí với byethost (t.t)
• Bước 5: Lựa chọn tài nguyên để chuyển lên

17
17

Đăng kí với byethost (t.t)
• Bước 6: Hiển thị tài nguyên trên web

18
18

Đăng kí host với NoFeeHost
Vào địa chỉ  để đăng kí

Kích chuột vào đây

19

Đăng kí host với NoFeeHost (t.t)
Khai báo các thông tin để đăng kí host

Kích chuột vào đây

20

Đăng kí host với NoFeeHost (t.t)

Check mail để kích hoạt tài khoản

21

Đăng kí host với NoFeeHost (t.t)

Kích vào đây để đọc mail

Vào địa chỉ này để kích hoạt

22

Đăng kí host với NoFeeHost (t.t)

Kích vào để đăng nhập

23

Đăng kí host với NoFeeHost (t.t)

Kích vào để đăng nhập

24

Đăng kí host với NoF...
1
HƯỚNG DẪN UPLOAD
WEBSITE LÊN MẠNG
Trung tâm đào tạo Lập trình viên quốc tế Hue-Aptech
Địa chỉ: 06 Lê Lợi – TP Huế
Điện thoại: 054. 3823077
Email: hue-aptech.@huesoft.com.vn
Website: www.huesoft.com.vn
Hướng dẫn upload website lên mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn upload website lên mạng - Người đăng: luuminhdung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Hướng dẫn upload website lên mạng 9 10 707