Ktl-icon-tai-lieu

IDM Crack hướng dẫn

Được đăng lên bởi leegtvt-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VnTim™<> IDM - ây là ph n m m t ng t c tài thông tin tĐ ă
Internet, r t tôt và thông d ng. B n ang s d ng b n ch th cho đ ạỵ
phép dùng th trong 15 ngày. Sau ó b n ph i mua. Vi t Nam ã có đ đ
i lý này. Nh ng hi n nay h u h t dân mình u dùng l uđạ ư ế đề đồ ậ
Vì sao IDM bi t mà block s serial c a mình. ế
Lý do vì ta ch bi t Key mà không bi t First Name, Last Name và E-Mail ế ế
c a Key ó. đ
ó là do IDM có c ch ki m tra Key qua m ng. Khi ta ng ký IDMĐ ơ ế đă
v i Key, IDM s g i m t b n tin g i là b n tin RegInfo v Key n đế
trang ch c a IDM và ch i trang ch tr l i v tính h p l c a Key. đợ ả ờ
N u Key ó ã có ng i s d ng r i thì trang ch c a IDM s ph n h iế đ đ ườ
cho IDM bi t. ế
Khi ó IDM s thông báo chúng ta ã ng ký b ng Key d m, t c làđ đ đă
m t Fake Serial Number và không cho ti p t c s d ng IDM n a. ế
Th m chí m i l n ta b t máy tính và k t n i m ng, c ch ki m tra ế ơ ế
Key c a IDM c ng c t ng kích ho t. Do v y, m i n l c ng ký ũ đượ độ ỗ ự đă
IDM v i Key c a chúng ta u th t b i. đề
ch n cái này ta có th dùng firewall block cái IP 75.125.34.148 thĐể ế
là xong.
M o này c ng có lâu r i... hôm nay mách cho c nhà bi t mà xài cho ũ ế
nó s ng cái thân, ch c n Patch, Key, Crack j c ... L i có Licene tênướ
mình lun... nh th này nàyư ế
IDM Crack hướng dẫn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IDM Crack hướng dẫn - Người đăng: leegtvt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
IDM Crack hướng dẫn 9 10 114