Ktl-icon-tai-lieu

IDM

Được đăng lên bởi ksorkran
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Các bạn đến đường dẫn này C:\Windows\System32\drivers\etc
Trong đó có một file tên là “hosts”. Mở file host lên bằng notepad và thêm vào cuối file
host dòng sau:
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
27.0.0.1 
Save lại.
Nếu bạn save không được thì copy file hosts ra ngoài desktop sau đó sửa và lưu tại đây.
Sau đó chép đè vào đường dẫn như trên.
Tiếp tục mở Internet download manager lên sẽ hiện lên thông báo yêu cầu nhập key(hoặc
vào Registration chọn Registration) nhập key sau:
First Name: web
Last Name: 360
Mail: mail@gmail.com
Key: NTOQN-7HUL9-NEPFL-13I0A
key idm nữa đây
4DFQ4-OAPFS-L50GF-3GWRJ
4DFQ4-OAPFS-L50GF-3GWRJ
NTOQN-7HUL9-NEPFL-13I0A
629U7-XLT5H-6SCGJ-2CENZ
F9TZ9-P6IGF-SME74-2WP21
CJA0S-K6CO4-R4NPJ-EKNRK
XONF7-PMUOL-HU7P4-D1QQX
N0Z90-KJTTW-7TZO4-I27A1
L67GT-CE6TR-DFT1D-XWVCM
Khi điền key xong bấm OK hay gì đấy IDM hiện lên một bảng có chữ “Continue” và
“Cancel” các bạn đã chon Continue. Các bạn phải chọn “Cancel“. khi nào có phiên bản
mới thì cứ update, xong thì làm lại các bước sửa file hosts như ở trên, vì file host đã bị
thay đổi, xóa 3 dòng cũ đi (lúc này ở đầu 3 dòng này có dấu #) và lại dán 3 dòng như trên
vào
Mục đích là chặn trang chủ kiểm tra key và đồng thời chặn lun update. các bạn cứ cài bt,
đao cái mới nhất về cài. vào thẳng trang chủ lun(nên nhớ là cài trình duyệt trc khi cài nó :
Chrome, firefox, Opera, IE…. nhất là Chrome ít khi bắt dc link nếu cài sau) xong hẵng
điền 3 dòng này. điền xong 3 dòng thì điền key. còn tên , mail. … thì điền sao cũng dc.
Chúc các bạn thành công!

...
- Các bạn đến đường dẫn này C:\Windows\System32\drivers\etc
Trong đó có một file tên là “hosts”. Mở file host lên bằng notepad và thêm vào cuối file
host dòng sau:
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
27.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
Save lại.
Nếu bạn save không được thì copy file hosts ra ngoài desktop sau đó sửa và lưu tại đây.
Sau đó chép đè vào đường dẫn như trên.
Tiếp tục mở Internet download manager lên sẽ hiện lên thông báo yêu cầu nhập key(hoặc
vào Registration chọn Registration) nhập key sau:
First Name: web
Last Name: 360
Mail: mail@gmail.com
Key: NTOQN-7HUL9-NEPFL-13I0A
key idm nữa đây
4DFQ4-OAPFS-L50GF-3GWRJ
4DFQ4-OAPFS-L50GF-3GWRJ
NTOQN-7HUL9-NEPFL-13I0A
629U7-XLT5H-6SCGJ-2CENZ
F9TZ9-P6IGF-SME74-2WP21
CJA0S-K6CO4-R4NPJ-EKNRK
XONF7-PMUOL-HU7P4-D1QQX
N0Z90-KJTTW-7TZO4-I27A1
L67GT-CE6TR-DFT1D-XWVCM
Khi điền key xong bấm OK hay gì đấy IDM hiện lên một bảng có chữ “Continue” và
“Cancel” các bạn đã chon Continue. Các bạn phải chọn “Cancel“. khi nào có phiên bản
mới thì cứ update, xong thì làm lại các bước sửa file hosts như ở trên, vì file host đã bị
thay đổi, xóa 3 dòng cũ đi (lúc này ở đầu 3 dòng này có dấu #) và lại dán 3 dòng như trên
vào
Mục đích là chặn trang chủ kiểm tra key và đồng thời chặn lun update. các bạn cứ cài bt,
đao cái mới nhất về cài. vào thẳng trang chủ lun(nên nhớ là cài trình duyệt trc khi cài nó :
Chrome, firefox, Opera, IE…. nhất là Chrome ít khi bắt dc link nếu cài sau) xong hẵng
điền 3 dòng này. điền xong 3 dòng thì điền key. còn tên , mail. … thì điền sao cũng dc.
Chúc các bạn thành công!
IDM - Người đăng: ksorkran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
IDM 9 10 677