Ktl-icon-tai-lieu

IMS GIẢI PHÁP CHO MẠNG NGN

Được đăng lên bởi Robin Van Rooney
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1836 lần   |   Lượt tải: 2 lần
IMS GIẢI PHÁP CHO MẠNG NGN
Mạng viễn thông thế hệ mới – NGN (Next Generation Network) đã trở thành xu
hướng của nhiều nước trên thế giới do những lợi ích của nó cả về kinh tế và kỹ thuật
trong việc cung cấp các dịch vụ đa phương tiện. NGN bắt đầu được xây dựng với mô
hình chuyển mạch mềm (Softswitch) và đã thu được một số thành công nhất định.
Nhưng từ khi 3GPP giới thiệu IMS (Phân hệ đa phương tiện IP – IP Multimedia
Subsystem) thì IMS đã chứng tỏ được khả năng vượt trội hơn so với mô hình sử dụng
Softswitch về nhiều mặt, và IMS dần trở thành tiêu chuẩn chung để xây dựng mạng
NGN ngày nay. Cùng trên xu hướng phát triển đó các mạng viễn thông tại Việt nam
đang từng bước được xây dựng theo định hướng tiến tới mạng hội tụ NGN.
Mục tiêu chính của loạt bài này nhằm giới thiệu tới bạn đọc về IMS và giải pháp
triển khai IMS thực tế tại Việt nam thông qua mô hình đề xuất của Alcatel-Lucent cho
VNPT. Giải pháp này được thiết kế với những yêu cầu về kỹ thuật cụ thể nhằm đáp
ứng yêu cầu phát triển dịch vụ trong giai đoạn hiện tại và mở rộng trong tương lai.
PHẦN 1: KIẾN TRÚC MẠNG NGN DỰA TRÊN IMS
Tiêu chuẩn IMS (IP Multimedia Subsystem) định nghĩa m ột kiến trúc chung
để cung cấp thoại qua giao thức Internet (VoIP) và các dịch vụ đa phương tiện. Nó là
một tiêu chuẩn quốc tế, lần đầu tiên xác định bởi 3GPP/3GPP2 (Third Generation
Partnership Project) và hiện nay đang được chấp nhận bởi các tổ chức tiêu chuẩn
khác bao gồm cả ETSI và TISPAN. Tiêu chuẩn này hỗ trợ nhiều loại truy cập bao gồm
GSM, WCDMA, CDMA2000, truy cập hữu tuyến băng thông rộng và WLAN.
Đối với người dùng, dịch vụ dựa trên IMS cho phép liên lạc người với người và
người với nội dung thông tin theo một loạt các phương thức - bao gồm cả giọng nói,
văn bản, hình ảnh và video, hoặc sự kết hợp của các phương thức trên một cách cá
nhân hóa cao và kiểm soát tốt.
Đối với các nhà khai thác, IMS tiến thêm một bước nữa về khái niệm kiến trúc
nhiều lớp bằng cách định nghĩa một kiến trúc nằm ngang, nơi mà dịch vụ được triển
khai và các chức năng phổ biến có thể được tái sử dụng cho nhiều ứng dụng. Kiến
trúc nằm ngang trong IMS còn xác định khả năng tương tác và chuyển vùng, và cung
cấp điều khiển truyền tải, tính cước và bảo mật. Hơn thế nữa, nó cũng đư ợc tích hợp
với các mạng thoại và dữ liệu hiện tại, trong khi áp dụng nhiều thành tựu quan trọng
của ngành CNTT. Điều này làm cho IMS trở thành một khả năng then chốt cho sự hội
tụ di động cố định.

Với những lý do trên, IMS sẽ trở thành giải pháp ưu tiên cho các ...
IMS GIẢI PHÁP CHO MẠNG NGN
Mạng viễn thông thế hệ mới NGN (Next Generation Network) đ
ã tr
thành xu
hướng của nhiều ớc trên thế giới do những lợi ích của cả về kinh tế k thuật
trong việc cung cấp c dịch vụ đa phương tiện. NGN bắt đầu được xây dựng với mô
hình chuyển mạch mềm (Softswitch) đ
ã thu đư
ợc một số thành công nhất định.
Nhưng t khi 3GPP giới thiệu IMS (Phân hệ đa phương tiện IP IP Multimedia
Subsystem) thì IMS
đã ch
ứng tỏ được kh năng vượt trội n so với mô hình s dụng
Softswitch về nhiều mặt, IMS dần trở thành tiêu chuẩn chung để xây dựng mạng
NGN ngày nay. Cùng trên xu hướng phát triển đó các mạng viễn thông tại Việt nam
đang từng bước được xây dựng theo định hướng tiến tới mạng hội tụ NGN.
Mục tiêu chính của loạt bài này nhằm giới thiệu tới bạn đọc v IMS giải pháp
triển khai IMS thực tế tại Việt nam thông qua hình đề xuất của Alcatel-Lucent cho
VNPT. Giải pháp này được thiết kế với những yêu cầu về kỹ thuật cụ thể nhằm đáp
ứng yêu cầu phát triển dịch vụ trong giai đoạn hiện tại và mở rộng trong tương lai.
PHẦN 1: KIẾN TRÚC MẠNG NGN DỰA TRÊN IMS
Tiêu chuẩn IMS (IP Multimedia Subsystem) định ngh
ĩa m
ột kiến trúc chung
để cung cấp thoại qua giao thức Internet (VoIP) và các dịch vụ đa phương tiện. Nó
một tiêu chuẩn quốc tế, lần đầu tiên xác định bởi 3GPP/3GPP2 (Third Generation
Partnership Project) và hiện nay đang được chấp nhận bởi các tổ chức tiêu chuẩn
khác bao gồm cả ETSI và TISPAN. Tiêu chuẩn này hỗ trợ nhiều loại truy cập bao gồm
GSM, WCDMA, CDMA2000, truy cập hữu tuyến băng thông rộng và WLAN.
Đối với người dùng, dịch vụ dựa trên IMS cho phép liên lạc người với người
người với nội dung thông tin theo một loạt các phương thức - bao gồm cả giọng nói,
văn bản, hình ảnh video, hoặc sự kết hợp của các phương thức trên một cách
nhân hóa cao và kiểm soát tốt.
Đối với các nhà khai thác, IMS tiến thêm một bước nữa v khái niệm kiến trúc
nhiều lớp bằng cách định ngh
ĩa m
ột kiến trúc nằm ngang, nơi dịch vụ được triển
khai các chức năng ph biến có thể được tái sử dụng cho nhiều ứng dụng. Kiến
trúc nằm ngang trong IMS còn xác
đ
ịnh kh năng tương tác và chuyển vùng, và cung
cấp điều khiển truyền tải, tính cước và bảo mật. n thế nữa, c
ũng đư
ợc tích hợp
với các mạng thoại dữ liệu hiện tại, trong khi áp dụng nhiều thành tựu quan trọng
của ngành CNTT. Điều này làm cho IMS trở thành một khả năng then chốt cho sự hội
tụ di động cố định.
IMS GIẢI PHÁP CHO MẠNG NGN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IMS GIẢI PHÁP CHO MẠNG NGN - Người đăng: Robin Van Rooney
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
IMS GIẢI PHÁP CHO MẠNG NGN 9 10 284