Ktl-icon-tai-lieu

infopath 2010

Được đăng lên bởi chuyennganhtuyensinh
Số trang: 208 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[Type text]

Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam

INFOPATH 2010
INFOPATH 2010 ........................................................................................................0
Phần 1

Giới thiệu chung về INFOPATH ...................................................................3

I) Giới thiệu ........................................................................................................3
II)

Các ứng dụng của INFOPATH ........................................................................4

III)

Những điểm mới của Microsoft Office 2010 ....................................................4

Phần 2

Sử dụng InfoPath ......................................................................................6

I) Các thành phần của InfoPath ...........................................................................7
II)
Phần 3

Giao diện làm việc. .......................................................................................7
Thiết kế và sử dụng các Controls trong InfoPath ...................................... 23

I) Mẫu Form đầu tiên ........................................................................................ 23
II)
Phần 4

Ứng dụng cho mẫu Form. ........................................................................... 49
Các rules và tính toán. ............................................................................. 51

I) Các luật lệ - quy tắc (Rule). ............................................................................ 51
Phần 5

Làm việc với View và các Option Control ................................................... 72

I) Làm việc với View .......................................................................................... 73
II)
Phần 6

Làm việc với các Lựa chọn (Option): ............................................................ 77
Xuất bản InfoPath (Publish InfoPath) ........................................................ 81

I) Các thuộc tính Security trên InfoPath .............................................................. 86
II)
Phần 7

Publish InfoPath Form:................................................................................ 89
Merge Form và thông tin. ....................................................................... 124

I) Phân tích:.................................................................................................... 126
II)

Mẫu biểu được thiết kế lại như sau: ........................................................... 12...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
infopath 2010 - Người đăng: chuyennganhtuyensinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
208 Vietnamese
infopath 2010 9 10 909