Ktl-icon-tai-lieu

Internet cafe

Được đăng lên bởi vthang71
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1313 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN:

Thiết kế hệ thống thông tin quản lý mô hình dịch
vụ Internet cà phê

SINH VIÊN THỰC HIỆN: Trần Việt Thắng
Cao Phi Khánh
Nguyễn Thái Sơn
Trần Ngọc Lãm
LỚP: 11CD- TP2
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.Sỹ Nguyễn Ngọc Trang

TP.HCM – Tháng 12 /2013

I. Đề cương.
1. Lý do chọn đề tài.

Trong thời đại hiện đại hóa công nghiệp hóa đất nước hiện nay thì còn
người ngày càng bận rộn với công việc do đó nhu cầu giải trí sau một ngày
làm việc học tập ngày càng cao ineternet café là một mô hình giả trí có thể
đáp ứng được điều đó ,ở đó họ
được ngồi thưởng thức ly cà phê ngon, được tán gẫu trò chuyện cùng bạn bè
hay lên mạng lướt web nghe nhạc đọc tin tức .hiện nay công nghệ thông tin
đang phát triển mạnh mẽ vì vậy việc sữ dụng phần mềm để dễ dàng quản lý
thông tin là điều tất yếu .
ʽʽCông nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương
tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại – chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn
thông – nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài
nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt
động của con người và xã hộiʼʼ.
(Nghị quyết chính phủ 49/CP ngày 04/08/1993)
Công việc quản lý nhân viên đế tính tiền cho khách được thực hiện một
cách nhanh chóng tiện lợi không phải tốn thời gian với giấy tờ như trước .
“Chỉ thị 58 được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng
sản Việt Nam khóa VIII ban hành ngày 17/10/2000 đã xác định: Công
nghệ thông tin là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát
triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu
sắc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của thế giới hiện đại. Ứng dụng và
phát triển công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát
triển nhanh và hiện đại hóa các ngành kinh tế, tăng cường năng lực
cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả quá trình chủ
động hội nhập kinh tế quốc dân, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân

2

dân, bảo đảm an ninh quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để
thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.”
đối với nhóm tôi những năm học ở trường là khoảng thời gian dài đễ học tập và
trao đồi kiến thức , những kì thi , bài tập nhỏ và thường nặng lý thuyết , còn
chưa sát thực tế , vì vậy đề tài này là một cách kiểm tra hiệu quã nhất những
kiến thức đã học và một cách tiếp cận với thức tế tốt nhất , làm đề tài lớn và
phức tạp như thế sẽ giúp nhóm tôi tỗng hợp được tất cả nhữn...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT T TRỌNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN:
Thiết kế hệ thống thông tin quản lý mô hình dịch
vụ Internet cà phê
SINH VIÊN THỰC HIỆN: Trần Việt Thắng
Cao Phi Khánh
Nguyễn Thái Sơn
Trần Ngọc Lãm
LP: 11CD- TP2
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.Sỹ Nguyễn Ngọc Trang
TP.HCM Tháng 12 /2013
Internet cafe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Internet cafe - Người đăng: vthang71
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Internet cafe 9 10 620