Ktl-icon-tai-lieu

Iphone

Được đăng lên bởi anhquanst
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
iPhone
B1: Kiểm tra iPhone tàu hay công ty
Cắm cable vào máy tính nếu nhận iTune và iTools thì là hàng
công ty không nhận thì là hàng tàu

-

B2: Kiểm tra iPhone công ty Việt Nam hay xách tay


Vào Cài Đặt>Cài đặt chung>Giới thiệu> trong Kiểu máy:
Nếu là MxxxVN thì là công ty việt nam còn đuôi LL-ZA-ZP-J…
thì là hàng sách tay

B3: Kiểm tra iPhone khóa mạng hay bản quốc tế








iPhone 2G-3G-3GS:
Nếu máy chưa có Cydia mà lắp sim vào có sóng lá máy quốc tế
Nếu máy đã có Cydia lắp sim có sóng thì bắt wifi rối:
1. Vào Cài Đặt>Cài đặt chung>Giới thiệu>Xem phần Basband
nếu là 6.15 hoặc 5.13 thì là khóa mạng, còn các phiên bản
khác thì là quốc tế.
2. Cydia>Seach>tìm ứng dụng Ultrasnow nếu chưa cài đặt thì
là máy quốc tế cài rồi thì là máy khóa mạng.
iPhone 4G-4GS-5G-5GS
Nếu máy đang có sóng tháo khay sim ra nếu dưới chân sim có
một lớp đồng ghép thêm vào chân sim thì là máy khóa mạng.
Nếu không có mà vẫn có song thì là máy quốc tế
Đối với máy khóa mạng từ iPhone 4 trở đi thường rẻ hơn từ
1tr500k trở lên

Khi mua iPhone nhất là iPhone 4-4s-5-5s-5c nên
mở máy ra xem đã sửa chữa hay bi dựng chưa

...
iPhone
B1: Kiểm tra iPhone tàu hay công ty
- Cắm cable vào máy tính nếu nhận iTune và iTools thì là hàng
công ty không nhận thì là hàng tàu
B2: Kiểm tra iPhone công ty Việt Nam hay xách tay
Vào Cài Đặt>Cài đặt chung>Giới thiệu> trong Kiểu máy:
Nếu là MxxxVN thì là công ty việt nam còn đuôi LL-ZA-ZP-J…
thì là hàng sách tay
B3: Kiểm tra iPhone khóa mạng hay bản quốc tế
iPhone 2G-3G-3GS:
Nếu máy chưa có Cydia mà lắp sim vào có sóng lá máy quốc tế
Nếu máy đã có Cydia lắp sim có sóng thì bắt wifi rối:
1. Vào Cài Đặt>Cài đặt chung>Giới thiệu>Xem phần Basband
nếu là 6.15 hoặc 5.13 thì là khóa mạng, còn các phiên bản
khác thì là quốc tế.
2. Cydia>Seach>tìm ứng dụng Ultrasnow nếu chưa cài đặt thì
là máy quốc tế cài rồi thì là máy khóa mạng.
iPhone 4G-4GS-5G-5GS
Nếu máy đang có sóng tháo khay sim ra nếu dưới chân sim có
một lớp đồng ghép thêm vào chân sim thì là máy khóa mạng.
Nếu không có mà vẫn có song thì là máy quốc tế
Đối với máy khóa mạng từ iPhone 4 trở đi thường rẻ hơn từ
1tr500k trở lên
Khi mua iPhone nhất là iPhone 4-4s-5-5s-5c nên
mở máy ra xem đã sửa chữa hay bi dựng chưa
Iphone - Trang 2
Iphone - Người đăng: anhquanst
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Iphone 9 10 150