Ktl-icon-tai-lieu

IQ TEST OLIMPIC HUBT

Được đăng lên bởi tridojre
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2434 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ THI OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN HUBT 2011
NỘI DUNG: IQ
THỜI GIAN: 60 PHÚT
SỐ CÂU: 40
NHÓM 1
1.Trong tập số sau, số nào khác những số còn lại 5, 7, 11, 13, 15, 19
A. 5
B. 7
C. 11
D. 23
E. 15
F. 19
2. Tìm số tiếp theo của dãy số 2,3,7,16,32, ?
A. 57
B. 59
C. 62
D. 64
E. 65
3. Tìm số tiếp theo của dãy số 2, 4, 8, 10, 20, 22, ?
A. 40
B. 42
C. 44
D. 46
E. 48
4. Sue vừa là sinh viên xếp thứ 15 vừa là sinh viên kém thứ 15 của lớp hỏi lớp Sue có bao
nhiêu sinh viên?
A. 15
B. 20
C. 29
D. 30
E. 31
5. Manchester United đang đứng đầu bảng xếp hàng và Chelsea đang đứng vị trí thứ 5 trong
khi Liverpool xếp ở giữa chúng. Nếu Tottenham ít điểm hơn Arsenal mà Arsenal ngay bên
trên Liverpool thì đội nào đứng thứ ba?
A. Liverpool
B. Chelsea
C. Manchester City
D. Tottenham
E. Arsenal
F. Không xác định được
6. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ - NASA nhận được 3 thông điệp bằng một thứ ngôn ngữ lạ
từ vũ trụ. Các nhà khoa học đã nghiên cứu các thông điệp và phát hiện ra rằng “"Necor
Buldon Slock" nghĩa là "Danger Rocket Explosion" và "Edwan Mynor Necor" nghĩa là

"Danger Spaceship Fire" và "Slock Gimilzor Gondor" có nghĩa là "Bad Gas Explosion". Vậy
"Buldon" có nghĩa gì?
A. Danger
B. Spaceship
C. Fire
D. Explosion
E. Rocket
7. Cô con gái tuổi teen Sally và cô bạn Monica của nó sử dụng mật mã để trao đổi thông tin.
Bạn tìm thấy một tờ giấy trong đó Sally viết cho Monica sử dụng mật mã bí mật đó. Sally nói
với bạn rằng tờ giấy viết:
“Hi Monica,
Yesterday, ?????? asked me out.
Sally.”
Bạn muốn biết đó là anh chàng nào nhưng Sally sẽ không nói. Bạn có thể tìm ra tên của anh
ta không? Nội dung tờ giấy như sau:
“Ls Ucvskj,
Tbdfboqjt, Ujokxd jdmbq ub cxf.
Djppt.”
A. Mathew
B. Marcus
C. Michel
D. Mickey
E. Martin
8. Trong cuộc đua từ điểm A tới điểm B và quay trở lại, Jack đi từ A đến B với vận tốc 40
dặm/h và quay lại điểm A với vận tốc 20 dặm/h. Sandy thì đi với vận tốc 30 dặm/h cả hai
chiều. Nếu Jack và Sandy cùng xuất phát một lúc thì ai sẽ về đích trước?
A. Jack
B. Sandy
C. Jack và Sandy cùng về đích một lúc
D. Không xác định được
9. Alice có số bút nhiều gấp 7 lần số bút của Maurice. Paul có số bút bằng hai phần ba tổng
số bút của Alice và Suzy cộng lại. Dawn có nhiều hơn Paul một tá bút. Suzy có số bút bằng
một nửa của Maurice. Nếu Suzy có 2 chiếc bút vậy số bút của Dawn là bao nhiêu?
A. 2
B. 20
C. 28
D. 32
E. 40
10. Jin bơi 4 dặm ngược sông với vận tốc 1 dặm/h và bơi xuôi dòng trở về vị trí xuất phát với
vận tốc 4 dặm/h. Vận tốc trung bình của Jin là bao nhiêu?
A. 1,6 dặm/h
B. 2,5...
ĐỀ THI OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN HUBT 2011
NỘI DUNG: IQ
THỜI GIAN: 60 PHÚT
SỐ CÂU: 40
NHÓM 1
1.Trong tập số sau, số nào khác những số còn lại 5, 7, 11, 13, 15, 19
A. 5
B. 7
C. 11
D. 23
E. 15
F. 19
2. Tìm số tiếp theo của dãy số 2,3,7,16,32, ?
A. 57
B. 59
C. 62
D. 64
E. 65
3. Tìm số tiếp theo của dãy số 2, 4, 8, 10, 20, 22, ?
A. 40
B. 42
C. 44
D. 46
E. 48
4. Sue vừa là sinh viên xếp thứ 15 vừa là sinh viên kém thứ 15 của lớp hỏi lớp Sue có bao
nhiêu sinh viên?
A. 15
B. 20
C. 29
D. 30
E. 31
5. Manchester United đang đứng đầu bảng xếp hàng và Chelsea đang đứng vị trí thứ 5 trong
khi Liverpool xếp ở giữa chúng. Nếu Tottenham ít điểm hơn Arsenal mà Arsenal ngay bên
trên Liverpool thì đội nào đứng thứ ba?
A. Liverpool
B. Chelsea
C. Manchester City
D. Tottenham
E. Arsenal
F. Không xác định được
6. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ - NASA nhận được 3 thông điệp bằng một thứ ngôn ngữ lạ
từ vũ trụ. Các nhà khoa học đã nghiên cứu các thông điệp và phát hiện ra rằng “"Necor
Buldon Slock" nghĩa là "Danger Rocket Explosion" và "Edwan Mynor Necor" nghĩa là
IQ TEST OLIMPIC HUBT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IQ TEST OLIMPIC HUBT - Người đăng: tridojre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
IQ TEST OLIMPIC HUBT 9 10 855