Ktl-icon-tai-lieu

JAVA-10 THỰC THI BẢO MẬT

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC THI BẢO MẬT
Mục tiêu bài học:
Cuối chương này bạn có thể
Mô tả về công cụ JAR
Tạo và xem một file JAR, và liệt kê và trích rút nội dung của file.
Sử dụng chữ ký điện tử (Digital Signatures) để nhận dạng Applets
Tạo bộ công cụ khóa bảo mật (Security key)
Làm việc với chứng chỉ số (Digital Certificate)
Tìm hiểu về gói Java.security
10.1 Giới thiệu:
Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về bảo mật Java applet. Chúng ta cũng thảo luận
về mô hình bảo mật JDK 1.2 đáp ứng nhu cầu người dùng và nhà phát triển.
Java là một ngôn ngữ lập trình đầu tiên gởi các chương trình không tương tác như các file văn
bản, file ảnh và các thông tin tĩnh thông qua World Wide Web. Các chương trình này, không
giống như chương trình CGI, được chạy trên hệ thống của người dùng, hơn là chạy trên máy
chủ Web (Web server). Bảo mật Java Applet là sự quan tâm chính giữa người dùng và nhà
phát triển applet. Thiết tính bảo mật trong applet có thể dẫn tới sửa đổi hoặc phơi bày các dữ
liệu nhạy cảm. Mô hình bảo mật của Java 2, hoặc JDK 1.2 rất hữu ích cho người dùng, cũng
như cho nhà phát triển. Nó giúp người dùng duy trì mức độ bảo mật cao. Trong chương nay,
chúng ta sẽ học mô hình bảo mật JDK 1.2.
10.2 Công cụ JAR:
Một file JAR là một file lưu trữ được nén do công cụ lưu trữ Java tạo ra. File này tương tự
như chương trình PKZIP. Nó chứa nhiều file trong một file lưu trữ. Điều này cho phép tải
trong trình duyệt hiệu quả. Dùng một jar với một applet cải tiện đáng kể khả năng thực hiện
của trình duyệt. Vì tấc cả các tất cả các file được biên dịch trong một file đơn, trình duyệt chỉ
cần thiết lập kết nối HTTP với web server. Nén file giảm 50% thời gian tải file.
Để khởi động công cụ JAR, dùng câu lệnh sau tại dấu nhắc lệnh:
jar [options][manifest] jar-file input-file(s)
Tuỳ chọn
c
t
x
v
f
m
o
M

Mô tả
Tạo ra một lưu trữ mới
Ghi vào bảng nội dung cho lưu trữ
Trích dẫn file có tên từ lưu trữ
Tạo nguồn xuất đa dòng (verbose output) trên một lỗi chuẩn
Xác định tên file lưu trữ
Bao hàm thông tin chứng thực từ các file chứng thực xác định
Lưu trữ chỉ ‘use no zip’ nén
Không tạo các file chứng thực cho các mục (entries).

Bảng 0.1. công cụ jar
Một file chứng thực chứa thông về các file lưu trữ. File này là một tuỳ chọn. Thậm chí file
không xác định thì JAR cũng tự động tạo ra. File jar được dùng như các lưu trữ. File này phải
có phần mở rộng là ‘.jar’ được xác định tại dòng lệnh. File đầu vào (input-file) là danh sách
phân cách các file được đặt trong lưu trữ. Netscape Navigator và Internet...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
JAVA-10 THỰC THI BẢO MẬT - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
JAVA-10 THỰC THI BẢO MẬT 9 10 911