Ktl-icon-tai-lieu

Java và web

Được đăng lên bởi Ten Dien
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định dạng ngày giờ trong Java theo ngày Việt Nam
package nguyenhuuthe;
import java.util.Calendar;
import java.text.SimpleDateFormat;
public class DateUtils {
//public static final String DATE_FORMAT_NOW = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss";
public static final String DATE_FORMAT_NOW = "dd-MM-yyyy";
public static String now() {
Calendar cal = Calendar.getInstance();
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(DATE_FORMAT_NOW);
return sdf.format(cal.getTime());
}
public static void main(String arg[]) {
System.out.println("Now : " + DateUtils.now());
}
}

...
Định dng ngày gi trong Java theo ngày Vit Nam
package nguyenhuuthe;
import java.util.Calendar;
import java.text.SimpleDateFormat;
public class DateUtils {
//public static final String DATE_FORMAT_NOW = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss";
public static final String DATE_FORM AT_NOW = "dd-MM-yyyy";
public static String now() {
Calendar cal = Calendar.getInstance();
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(DATE_FORMAT_NOW);
return sdf.format(cal.getTime());
}
public static void main(String arg[]) {
System.out.println("Now : " + DateUtils.now());
}
}
Java và web - Người đăng: Ten Dien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Java và web 9 10 50