Ktl-icon-tai-lieu

Java

Được đăng lên bởi idkiemtailieu.no1
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1968 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sách bài tập Java by Example

Tài liệu lưu hành nội bộ

Bài tập Java By Example

Trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế AiTi-Aptech
35/115 Phố Định Công – Hoàng Mai

Page 1 of 42

Sách bài tập Java by Example

Tài liệu lưu hành nội bộ

Lời giới thiệu

Sách bài tập do tập thể giáo viên AiTi-Aptech thiết kế và được sử dụng như một phần không thể
tách rời khỏi giáo trình đang học của Aptech Ấn Độ với các học viên đang theo học tại Trung tâm.
Tập sách bài tập này là tài liệu lưu hành nội bộ, chỉ dành cho các học viên theo học tại Trung tâm
đào tạo Lập trình viên Quốc tế AiTi-Aptech. Mọi hình thức sao chép lại nội dung của sách là vi phạm
bản quyền và không tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ của Nhà nước Việt Nam.
AiTi-Aptech luôn mong mỏi tạo dựng một môi trường học tập tốt cho các bạn học viên theo học tại
trung tâm. Mọi ý kiến đóng góp về xây dựng Sách bài tập, cải tiến hệ thống xin gửi mail về
contact.aiti@gmail.com hoặc đường dây nóng (04) 6 64 8848. Chúng tôi sẽ ghi nhận và cải
tiến để có thể cung cấp cho các bạn một môi trường học tập ngày một tốt hơn.

“Sự nghiệp tương lai của các bạn là thành công của chúng tôi”

Đội thiết kế Sách bài tập

Trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế AiTi-Aptech
35/115 Phố Định Công – Hoàng Mai

Page 3 of 42

Việt Nam luôn thiếu Lập trình viên đẳng cấp Quốc tế
Contents
Lời giới thiệu.............................................................................................................................................................3
B.Tham khảo.........................................................................................................................................................5
Session 2: Variables and Operators...........................................................................................................................6
Session 4: Introducing Classes................................................................................................................................10
A.Tóm tắt lý thuyết.................................................................................................................................................10
1. Lưu trữ mảng các đối tượng thông qua tham chiếu
............................................................................................................................................................................10
2. Đệ quy trong Java............................................................................................................
Bài tập Java By Example
 
 !"#$%$ 
&'())'*"+,-./01
Java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Java - Người đăng: idkiemtailieu.no1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Java 9 10 775