Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch cá nhân

Được đăng lên bởi longlangtu2013
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế hoạch cá nhân năm học 2014 - 2015

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học 2014 – 2015
Họ và tên : Trần Vũ Long
Tổ: Toán- Lý- Tin
Trình độ: Đại học
Được phân công giảng dạy : Tin 81, 82, 83, 95, 96, 97, 88.
Tự đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Tốt
Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học của nhà trường, tổ chuyên môn năm
học 2014-2015, bản thân tôi tự xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học như sau:
I/ Thuận lợi ,khó khăn:
1) Thuận lợi:
- Được sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu và đồng nghiệp.
- Bản thân được đào tào nâng chuẩn đại học, đã công tác nhiều năm trực tiếp
giảng dạy nên có được một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
- Có lòng yêu nghề, nhiệt tình trong công việc, tận tụy với học sinh, được
học sinh tin yêu .
2) Khó khăn:
- Môn Tin học là môn học mới lần đầu các em học sinh được tiếp xúc, môn
học có nhiều khái niệm mới khó tiếp thu nên đòi hỏi người học phải cần cù
chịu khó học bài trên lớp và thực hành thì mới có thể đáp ứng yêu cầu môn
học trong nhà trường.
- Học sinh ở lứa tuổi ham chơi, ý thức học tập ở một số em chưa tốt. Kỹ
năng thực hành của một số em còn yếu. Còn có những học sinh rất lười
học, thiếu đồ dùng học tập.
- Học sinh chưa nhận thức tầm quan trọng của môn Tin học cũng như coi
nhẹ môn học này.
II/ Nhiệm vụ,chỉ tiêu biện pháp thực hiện:
1) Xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
a. Chỉ tiêu:
- Phấn đấu trở thành một giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành
mạnh, trong sáng, giản dị, thật sự xứng đáng là “tấm gương đạo đức, tự học và sáng
tạo”, được nhân dân tin yêu, học trò kính mến.
b. Biện pháp:
- Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh".
- Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ thị 33/2006 của Thủ tướng chính phủ về
“chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”.
- Thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo
đức, tự học và sáng tạo".
- Thực hiện tốt phương châm "Kỉ cương- tình thương- trách nhiệm"; góp phần
xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực";
GV: Trần Vũ Long

1

Kế hoạch cá nhân năm học 2014 - 2015

- Thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo(QĐ số 16/2008/BGDĐT). Nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, trau dồi, tu dưỡng đạo dức nhà giáo,
thực hiện tốt theo các tiêu chí trong Chuẩn giáo viên THCS .
- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị, chấp hành tốt chủ trương đường
lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
2) Công tác chuyên môn: Nâng cao chất lượng giảng dạy:
...
Kế hoạch cá nhân năm học 2014 - 2015
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học 2014 – 2015
Họ và tên : Trần Vũ Long
Tổ: Toán- Lý- Tin
Trình độ: Đại học
Được phân công giảng dạy : Tin 8
1
, 8
2
, 8
3
, 9
5
, 9
6
, 9
7
, 8
8
.
Tự đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Tốt
Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học của nhà trường, tổ chuyên môn năm
học 2014-2015, bản thân tôi tự xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học như sau:
I/ Thuận lợi ,khó khăn:
1) Thuận lợi:
- Được sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu và đồng nghiệp.
- Bản thân được đào tào nâng chuẩn đại học, đã công tác nhiều năm trực tiếp
giảng dạy nên có được một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
- Có lòng yêu nghề, nhiệt tình trong công việc, tận tụy với học sinh, được
học sinh tin yêu .
2) Khó khăn:
- Môn Tin học là môn học mới lần đầu các em học sinh được tiếp xúc, môn
học có nhiều khái niệm mới khó tiếp thu nên đòi hỏi người học phải cần cù
chịu khó học bài trên lớp và thực hành thì mới có thể đáp ứng yêu cầu môn
học trong nhà trường.
- Học sinh ở lứa tuổi ham chơi, ý thức học tập ở một số em chưa tốt. Kỹ
năng thực hành của một số em còn yếu. Còn có những học sinh rất lười
học, thiếu đồ dùng học tập.
- Học sinh chưa nhận thức tầm quan trọng của môn Tin học cũng như coi
nhẹ môn học này.
II/ Nhiệm vụ,chỉ tiêu biện pháp thực hiện:
1) Xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
a. Chỉ tiêu:
- Phấn đấu trở thành một giáo viên phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành
mạnh, trong sáng, giản dị, thật sự xứng đáng “tấm gương đạo đức, thọc sáng
tạo”, được nhân dân tin yêu, học trò kính mến.
b. Biện pháp:
- Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Học tập làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh".
- Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ thị 33/2006 của Thủ tướng chính phủ về
“chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”.
- Thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, giáo một tấm gương đạo
đức, tự học và sáng tạo".
- Thực hiện tốt phương châm "Kỉ cương- tình thương- trách nhiệm"; góp phần
xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực";
GV: Trần Vũ Long 1
Kế hoạch cá nhân - Trang 2
Kế hoạch cá nhân - Người đăng: longlangtu2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch cá nhân 9 10 923