Ktl-icon-tai-lieu

khai phá dữ liệu

Được đăng lên bởi lactieubinh-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1679 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BÀI TẬP LỚN MÔN

KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Data mining in SQL Server 2005
Nhóm 7: Nguyễn Hữu Bình
Lê Đại Dương
Nguyễn Văn Cường
Chu Việt Tuấn
04/12/13

Nhóm 7 - Lớp: PM15-03

1

Nội dung


Lý thuyết:
 Tìm hiểu khai phá dữ liệu là gì ?
 Ứng dụng của khai phá dữ liệu.
 Tìm hiểu SQL server 2005 ?
 Khai phá luật kết hợp với Microsoft Association
Rule



Demo chương trình.

Khai phá dữ liệu là gì ?
Khai phá dữ liệu (Datamining) là một



bước trong quy trình khám phá tri thức,
nhằm:


Rút trích thông tin hữu ích, chưa

biết, tiềm ẩn trong khối dữ liệu lớn


Phân tích dữ liệu bán tự động



Giải thích dữ liệu trên các tập dữ

liệu lớn .

04/12/13

Nhóm 7 - Lớp: PM15-03

3

Các ứng dụng
Sản xuất

Kinh doanh
- Phân tích dữ liệu bán
hàng và tiếp thị
- Phân tích đầu tư
- Chứng khoán
- Xác định gian lận

Khoa học

12/04/13
04/12/13

-

Không gian
Sinh học
Địa lý
…

- Điều khiển và lập lịch
- Quản trị mạng lưới
- Phân tích kết quả thử nghiệm

Y học
- Bệnh lý
- Sinh học

Nhóm 7 - Lớp: PM15-034

Các kỹ thuật sử dụng
Tìm các đặc trưng của
lớp các đối tượng và sử
dụng để phân lớp dữ liệu
mới.
Phân lớp
?

Dự đoán

Mẫu tuần tự

Dữ đoán dữ liệu
tương lai dựa trên
dữ liệu quá khứ.

Xác định các cụm
tiềm ẩn trong các
tập đối tượng
chưa được xếp
lớp. Gom cụm
Tìm các mẫu phổ
biến từ dữ liệu và
mối quan hệ của các
đối tượng dữ liệu.
Luật kết hợp

Khám phá các
mẫu tín hiệu phổ
biến nhất từ dữ
liệu các sự kiện

Xác định trật tự
dữ liệu, cấu trúc
lưu trữ phù hợp với
tác vụ khai phá
Nhà kho- OLAP

04/12/13

Nhóm 7 - Lớp: PM15-03

5

SQL Server là gì ?
SQL Server là một hệ thống quản lý cơ sở
dữ liệu (Relational Database Management
System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để
trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL
Server computer.
Một RDBMS bao gồm databases, database
engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu
và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.

04/12/13

Nhóm 7 - Lớp: PM15-03

6

Các phiên bản của SQL Server 2005
•

SQL Server 2005 Enterprise Edition

•

SQL Server 2005 Standard

•

SQL Server Personal Edition

•

SQL Server Developer Edition

•

SQL Server Dekstop Engine

•

SQL Server Windows CE Edition

04/12/13

Nhóm 7 - Lớp: PM15-03

7

Công cụ xây dựng mô hình khai phá dữ liệu (BIDS)

BIDS (Business Intelligence Development Studio) là công cụ cho phép tổ chức quản lý và khai thác kho dữ liệu cũng như xây dựng các mô hình khai phá dữ liệu rất dễ sử dụng và hiệu quả của Microsoft.
BIDS cho phép triển khai các thuật toán để khai phá dữ liệu sau:...
04/12/13
BÀI TẬP LỚN MÔN
KHAI PHÁ DỮ LIỆU
Data mining in SQL Server 2005
Nhóm 7: Nguyễn Hữu Bình
Lê Đại Dương
Nguyễn Văn Cường
Chu Việt Tuấn
Nhóm 7 - Lớp: PM15-03
1
khai phá dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khai phá dữ liệu - Người đăng: lactieubinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
khai phá dữ liệu 9 10 934