Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát đặc tính các khâu phi tuyến

Được đăng lên bởi xuandinh2310-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 922 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài thí nghiệm số 1
Khảo sát đặc tính các khâu phi tuyến
1.a. Khâu bão hòa

1.b. Khâu có khe hở

1.c. Khâu rơle 2 vị trí lý tưởng

1.d. Khâu rơle 2 vị trí có trễ

1.e. Khâu rơle 3 vị trí lý tư ởng

1.f. Khâu rơle 3 vị trí có trễ

Bài thí nghiệm số 2
2.a. Khảo sát quỹ đạo pha của một hệ thống tuyến tính bậc 2 có dao động

Dựa vào đồ thị ta thấy hệ ở trạng thái ổn định.
2.b. Khảo sát quỹ đạo pha của một hệ thống tuyến tính bậc 2 không ổn định

Hệ ở trạng thái không ổn định.

2.c. Khảo sát quỹ đạo pha của một hệ thống tuyến tính bậc 2 ở biên giới ổn định

Vậy hệ ở biên giới ổn định.
3.a. Khảo sát quỹ đạo pha của một hệ thống tuyến tính bậc 2 có khâu rơle 2 vị trí

Hệ ở biên giới ổn định.

3.b. Khảo sát quỹ đạo pha của một hệ thống tuyến tính bậc 2 có khâu rơle 2 vị trí có trễ

Hệ ở trạng thái không ổn định.
3.c. Khảo sát quỹ đạo pha của một hệ thống tuyến tính bậc 2 có khâu rơle 3 vị trí

Hệ ở biên giới ổn định.

3.d. Khảo sát quỹ đạo pha của một hệ thống tuyến tính bậc 2 có khâu rơle 3 vị trí có trễ.

Hệ ở trạng thái không ổn định.

...
Bài thí nghiệm số 1
Khảo sát đặc tính các khâu phi tuyến
1.a. Khâu bão hòa
1.b. Khâu có khe hở
Khảo sát đặc tính các khâu phi tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát đặc tính các khâu phi tuyến - Người đăng: xuandinh2310-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Khảo sát đặc tính các khâu phi tuyến 9 10 438