Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát, phân tích và thiết kế chương trình tổ chức và quản lý danh bạ điện thoại cá nhân

Được đăng lên bởi Xa Bích
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 3641 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Project: chương trình tổ chức và quản lý danh bạ điện thoại cá nhân
Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc:
Thực hiện khảo sát: Nhóm 7
Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc:
ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TỔ
CHỨC VÀ QUẢN LÝ DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁ NHÂN
I. Thành viên trong nhóm:
1.Ngô Việt Hoàng
2.
3.
4.
II.

Đặt vấn đề

1)

Hiện trạng và mục tiêu khảo sát

-

Trong thời đại kinh tế xã hội hiện nay, thông tin liên lạc đã trở thành nhu

cầu không thể thiếu đối với các hoạt động của con người như giao tiếp kinh
doanh , bạn bè và quan hệ xã hội ... Và một loại phương tiện thông tin liên lạc
mà chúng ta không thể không nói đến đó là điện thoại. Nó đã trở thành phương
tiện thông tin liên lạc phổ biến và trở thành một phần không thể thiếu của con
người.
-

Thế mạnh của điện thoại chính là giúp truyền đạt thông tin rất nhanh và

không bị giới hạn về địa hình và khoảng cách giao tiếp, rất nhiều công việc ,
vấn đề cần giải quyết không cần phải giải quyết trực tiếp mà có thể được thực
hiện gián tiếp thông qua điện thoại.

Project: chương trình tổ chức và quản lý danh bạ điện thoại cá nhân
Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc:
Thực hiện khảo sát: Nhóm 7
Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc:
-

Thực tế là mỗi người đều có rất nhiều bạn bè và các mối quan hệ trong

kinh doanh, trong hoạt động xã hội, …Đối với những người làm ở các cơ quan
lớn thì số lượng mối quan hệ càng nhiều thì họ càng phải lưu trữ nhiều thông tin
về các mối quan hệ đó như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cơ quan, địa chỉ
nhà, thông tin cá nhân…Với khối lượng thông tin khổng lồ như thế, việc xây
dựng danh bạ điện thoại là một giải pháp tối ưu và đã được áp dụng phổ biến.
Trong danh bạ điện thoại người ta thường lưu các thông tin như ta đã nói ở trên
và có thể còn nhiều thông tin khác nữa để liên hệ dễ dàng và thuận tiện trong
công việc…
-

Trước đây danh bạ điện thoại thường được xây dựng trên giấy tờ, sổ sách.

Cách thức này tồn tại nhiều nhược điểm như: tìm kiếm chậm, khó chỉnh sửa,
khó chia sẻ, khó bảo quản… Khi khoa học kĩ thuật phát triển, nhịp sống con
người tăng cao…thì những nhược điểm trên càng gây ra nhiều khó khăn và trở
ngại cho người dùng.
-

Hiện nay, công nghệ thông tin đang rất phát triển và đã dần thâm nhập sâu

vào đời sống con người, nhiều ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang được
phổ dụng rộng rãi. Trước những điều kiện và tình hình thực tế đó, việc tin học
hóa quá trình tổ chức và quản lý danh bạ điện thoại là một giải pháp...
Project: chương trình tổ chức và quản lý danh bạ điện thoại cá nhân
Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc:
Thực hiện khảo sát: Nhóm 7
Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc:
ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TỔ
CHỨC VÀ QUẢN LÝ DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁ NHÂN
I. Thành viên trong nhóm:
1.Ngô Việt Hoàng
2.
3.
4.
II. Đặt vấn đề
1) Hiện trạng và mục tiêu khảo sát
- Trong thời đại kinh tế xã hội hiện nay, thông tin liên lạc đã trở thành nhu
cầu không thể thiếu đối với các hoạt động của con người như giao tiếp kinh
doanh , bạn quan hệ hội ... một loại phương tiện thông tin liên lạc
chúng ta không thể không nói đến đó điện thoại. đã trở thành phương
tiện thông tin liên lạc phổ biến trở thành một phần không thể thiếu của con
người.
- Thế mạnh của điện thoại chính giúp truyền đạt thông tin rất nhanh và
không bị giới hạn về địa hình khoảng cách giao tiếp, rất nhiều công việc ,
vấn đề cần giải quyết không cần phải giải quyết trực tiếp thể được thực
hiện gián tiếp thông qua điện thoại.
Khảo sát, phân tích và thiết kế chương trình tổ chức và quản lý danh bạ điện thoại cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát, phân tích và thiết kế chương trình tổ chức và quản lý danh bạ điện thoại cá nhân - Người đăng: Xa Bích
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Khảo sát, phân tích và thiết kế chương trình tổ chức và quản lý danh bạ điện thoại cá nhân 9 10 906