Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp : Ứng dụng phần mềm Vilis xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo yên, tỉnh lào cai

Được đăng lên bởi Khánh
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

= = = =¶¶¶ = = = =

VŨ HOÀNG LONG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
“ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS XÂY DỰNG CƠ
SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TẠI THỊ TRẤN
PHỐ RÀNG, HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI”

1
HÀ NỘI - 2015
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

= = = =¶¶¶ = = = =

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
“ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS XÂY DỰNG CƠ SỞ
DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TẠI THỊ TRẤN PHỐ
RÀNG, HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI”

Người thực hiện
Lớp
Khóa
Chuyên ngành
Giáo viên hướng

:
:
:
:
:

VŨ HOÀNG LONG
K57 - QLC
57
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
TS. TRẦN QUỐC VINH

dẫn

HÀ NỘI - 2015

2

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình và sự
chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo trong Khoa quản lý dất đai, cùng các thầy
cô giáo trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ân cần dạy dỗ, chỉ bảo em
trong suốt thời gian em học tập tại trường và tạo điều kiện để em hoàn thành khóa
luận tốt nghiệp này.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy, cô giáo trong Khoa quản lý
đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tạo điều kiện và giúp đỡ trong thời
gian học tập cũng như trong thời gian hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
Trước hết em xin cảm ơn thầy giáo TS. Trần Quốc Vinh là người đã tận tình
giúp đỡ và trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt
nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn các anh chị tại UBND thị trấn Phố Ràng, Phòng
Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Yên đã đóng góp ý kiến và tạo mọi điều
kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực tập.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tới những người thân yêu trong gia
đình, bạn bè, đã động viên, chia sẻ và giúp đỡ em vượt qua khó khăn để hoàn
thành tốt đợt thực tập cũng như quá trình viết bài khóa luận này.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng song do kiến thức và năng lực còn nhiều hạn
chế, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên khóa luận khó tránh khỏi những sai
sót. Kính mong quý thầy cô, bạn bè thông cảm, góp ý để khóa luận được hoàn
chỉnh hơn..
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, Ngày tháng năm 2015
Sinh viên

Vũ Hoàng Long
1

MỤC LỤC

2

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

3

BĐĐC

Bản đồ địa chính

CMND

Chứng minh nhân dân

CNTT

Công nghệ thông tin

CSDL

Cơ sở dữ liệu

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

HSĐC

Hồ sơ địa chính

NĐ

Nghị định

QĐ

Quyết định

QSD

Quyền sử dụng

QSH

Quyền sở hữu

TNMT

Tài nguyên Môi trường

TT

Thông tư

UBND

Ủy ban nhân dân

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ

4

DANH MỤC CÁC HÌNH
...

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

VŨ HOÀNG LONG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
“ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS XÂY DỰNG CƠ
SỞ D LIU H SƠ ĐA CHÍNH TI TH TRN
PH RÀNG, HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI”
HÀ NỘI - 2015

Khóa luận tốt nghiệp : Ứng dụng phần mềm Vilis xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo yên, tỉnh lào cai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp : Ứng dụng phần mềm Vilis xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo yên, tỉnh lào cai - Người đăng: Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp : Ứng dụng phần mềm Vilis xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo yên, tỉnh lào cai 9 10 515