Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ Thuật Số

Được đăng lên bởi huynhhaphop
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 2713 lần   |   Lượt tải: 1 lần
...
2
Mục tiêu học phần
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
Nắm vững kỹ thuật điện tử dùng vi mạch số.
Có khả năng phân tích, thiết kế các mạch tổ hợp
thông thường các mạch số bản, c hàm
logic, thiết kế các hàm logic bằng IC số.
Kĩ Thuật Số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ Thuật Số - Người đăng: huynhhaphop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Kĩ Thuật Số 9 10 732