Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA RƠ LE SỐ 7SJ600

Được đăng lên bởi dunghpcqt
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1482 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ môn Hệ thống điện
Phòng thí nghiệm Lưới điện và Nhà máy điện C1 – 115

BÀI 1
KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA RƠ LE SỐ 7SJ600
I. MỤC ĐÍCH
1. Tìm hiểu nguyên lý cấu tạo, chức năng và hoạt động của rơ le số 7SJ600
2. Chỉnh định các chức năng cho rơ le 7SJ600
II. GIỚI THIỆU VỀ RƠ LE 7SJ600
1. Giới thiệu tổng quan
Rơ le 7SJ600 do hãng SIEMENS AG sản xuất với chức năng chính là bảo vệ quá dòng điện
cho các đường dây trên không, cáp, máy biến áp và động cơ trên lưới điện hình tia hoặc mạch
vòng điện vận hành hở. Có thể dùng rơ le này để bảo vệ dự phòng cho các bảo vệ so lệch của
các phần tử trên.
Ngoài ra rơ le này còn có khả năng bảo vệ quá tải, tải mất đối xứng cũng như giám sát thời
gian khởi động của động cơ.
Một số đặc tính chung của rơ le 7SJ600 như sau:
Hệ thống xử lý với vi điều khiển 16 bit
Thực hiện xử lí hoàn toàn bằng tín hiệu số các quá trình đo lường, lấy mẫu, số hoá các
đại lượng đầu vào tương tự.
Không liên hệ về điện giữa khối xử lí bên trong thiết bị với những mạch bên ngoài
nhờ bộ biến đổi DC, các biến điện áp đầu vào tương tự, các đầu vào ra nhị phân.
Phát hiện quá dòng các pha riêng biệt, dòng điện tổng.
Chỉnh định đơn giản bằng bàn phím trên mặt rơ le
Không nhạy đối với tổ hợp dòng một chiều, dòng nạp hay với các sóng hài bậc cao
Trên bề mặt rơ le (Hình 1.1) bao gồm:
Các đèn tín hiệu
Bàn phím có chín phím đề truy nhập vào rơ le
Cấu trúc phần cứng của rơle 7SJ600 (Hình 1.2) gồm:
Phần đo giá trị đầu vào ME biến đổi dòng, áp thành các tín hiệu có mức phù hợp.
Phần có đầu vào tương tự AE bao gồm bộ khuếch đại, bộ biến đổi tương tự - số và các
mạch nhớ dữ liệu để chuyển sang bộ vi xử lý.
Bộ vi xử lý có chức năng:
* Lọc và chứa thông tin về các đại lượng đo.
* Liên tục kiểm tra các giá trị giới hạn và trình tự thời gian.
* Tính toán thời gian cắt theo đặc tính đã chọn
* Tính toán giá trị dòng điện thứ tự thuận và nghịch để phát hiện hiện tượng tải
mất đối xứng.
* Tính toán các giá trị hiệu dụng của thông số phục vụ bảo vệ quá tải.
1

Bộ môn Hệ thống điện
Phòng thí nghiệm Lưới điện và Nhà máy điện C1 – 115

* Ra các quyết định cắt và yêu cầu tự động đóng lại.
* Lưu giữ các thông tin đo được khi có sự cố xảy ra để phân tích
* Các đầu vào, ra nhị phân của bộ vi xử lý được chia thành các kênh tới các khối
vào, ra. Nhờ đó các tín hiệu reset hay tín hiệu khóa (có thể từ các thiết bị khác)
được đưa tới vi xử lý. Các tín hiệu từ vi xử lý có thể được đưa tới các đèn LED
hay tới màn hình tinh thể lỏng.
Nguồn cấp tới rơ le được đưa qua bộ biến đổi để tạo điện áp ...
Bộ môn Hệ thống điện
Phòng thí nghiệm Lưới điện và Nhà máy điện C1 – 115
1
BÀI 1
KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA RƠ LE SỐ 7SJ600
I. MỤC ĐÍCH
1. Tìm hiểu nguyên lý cấu to, chức năng và hoạt động của rơ le số 7SJ600
2. Chỉnh định các chức năng cho rơ le 7SJ600
II. GIỚI THIỆU VỀ RƠ LE 7SJ600
1. Giới thiệu tổng quan
Rơ le 7SJ600 do hãng SIEMENS AG sản xuất với chức năng chính bảo vệ quá dòng điện
cho các đường dây trên không, cáp, máy biến áp và động cơ trên lưới điện hình tia hoặc mạch
vòng điện vận hành hở. Có thể dùng rơ le này để bảo vệ dự phòng cho các bảo vệ so lệch của
các phần tử trên.
Ngoài ra rơ le này còn có khả năng bảo vệ quá tải, tải mất đối xứng cũng như giám sát thời
gian khởi động của động cơ.
Một sđặc tính chung của rơ le 7SJ600 như sau:
Hệ thống x với vi điều khiển 16 bit
Thực hiện xử lí hoàn toàn bằng tín hiệu số các quá trình đo lường, lấy mẫu, số hoá các
đại lượng đầu vào tương tự.
Không liên hệ về điện giữa khối xử lí bên trong thiết bị với những mạch bên ngoài
nhờ bộ biến đổi DC, các biến điện áp đầu vào tương tự, các đầu vào ra nhị phân.
Phát hiện quá dòng các pha riêng biệt, dòng điện tổng.
Chỉnh định đơn giản bằng bàn phím trên mặt rơ le
Không nhạy đối với tổ hợp dòng một chiều, dòng nạp hay với các sóng hài bậc cao
Trên bmặt rơ le (Hình 1.1) bao gồm:
Các đèn tín hiệu
Bàn phímchín phím đề truy nhập vào rơ le
Cấu trúc phần cứng của rơle 7SJ600 (Hình 1.2) gồm:
Phần đo giá trị đầu vào ME biến đổi dòng, áp thành các tín hiệu có mức phù hợp.
Phần có đầu o tương tự AE bao gồm bộ khuếch đại, bộ biến đổi tương tự - số và các
mạch nhớ dữ liệu để chuyển sang bộ vi xử lý.
Bvi xử lýchức năng:
* Lọc chứa thông tin về các đại lượng đo.
* Liên tục kiểm tra các giá trị giới hạn và trình tự thời gian.
* Tính toán thời gian cắt theo đặc tính đã chọn
* Tính toán giá trịng điện thứ tự thuận và nghịch để phát hiện hiện tượng tải
mất đối xứng.
* Tính toán các giá trị hiệu dụng của thông số phục vụ bảo vệ quá tải.
KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA RƠ LE SỐ 7SJ600 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA RƠ LE SỐ 7SJ600 - Người đăng: dunghpcqt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA RƠ LE SỐ 7SJ600 9 10 664