Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi Lê An
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2387 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CHƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử là:
a. CPU -> Đĩa cứng -> Màn hình
b. Nhận thông tin -> Xử lý thông tin -> Xuất thông tin
c. CPU -> Bàn phím -> Màn hình
d. Màn hình - > Máy in -> Đĩa mềm
1.2. Các chức năng cơ bản của máy tính:
a. Lu trữ dữ liệu, Chạy chơng trình, Nối ghép với TBNV, Truy nhập
bộ nhớ.
b. Trao đổi dữ liệu, Điều khiển, Thực hiện lệnh, Xử lý dữ liệu.
c. Lu trữ dữ liệu, Xử lý dữ liệu, Trao đổi dữ liệu, Điều khiển.
d. Điều khiển, Lu trữ dữ liệu, Thực hiện phép toán, Kết nối Internet.
1.3. Các thành phần cơ bản của máy tính:
a. RAM, CPU, ổ đĩa cứng, Bus liên kết
b. Hệ thống nhớ, Bus liên kết, ROM, Bàn phím
c. Hệ thống nhớ, Bộ xử lý, Màn hình, Chuột
d. Hệ thống nhớ, Bộ xử lý, Hệ thống vào ra, Bus liên kết
1.4. Bộ xử lý gồm các thành phần (không kể bus bên trong):
a. Khối điều khiển, Các thanh ghi, Cổng vào/ra
b. Khối điền khiển, ALU, Các thanh ghi
c. Các thanh ghi, DAC, Khối điều khiển
d. ALU, Các thanh ghi, Cổng vào/ra.
1.5. Hệ thống nhớ của máy tính bao gồm:
a. Cache, Bộ nhớ ngoài
b. Bộ nhớ ngoài, ROM
c. Đĩa quang, Bộ nhớ trong
d. Bộ nhớ trong, Bộ nhớ ngoài
1.6. Hệ thống vào/ra của máy tính không bao gồm đồng thời các thiết bị sau:
a. Đĩa từ, Loa, Đĩa CD-ROM

b. Màn hình, RAM, Máy in
c. CPU, Chuột, Máy quét ảnh
d. ROM, RAM, Các thanh ghi
1.7. Trong máy tính, có các loại bus liên kết hệ thống nh sau:
a. Chỉ dẫn, Chức năng, Điều khiển
b. Điều khiển, Dữ liệu, Địa chỉ
c. Dữ liệu, Phụ thuộc, Điều khiển
d. Dữ liệu, Điều khiển, Phụ trợ
1.8. Các hoạt động của máy tính gồm:
a. Ngắt, Giải mã lệnh, Vào/ra
b. Xử lý số liệu, Ngắt, Thực hiện chơng trình
c. Thực hiện chơng trình, ngắt, vào/ra
d. Tính toán kết quả, Lu trữ dữ liệu, vào/ra
1.9. Bộ đếm chơng trình của máy tính không phải là:
a. Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh
b. Thanh ghi chứa lệnh sắp thực hiện
c. Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh sắp thực hiện
d. Thanh ghi
1.10. Có các loại ngắt sau trong máy tính:
a. Ngắt cứng, ngắt mềm, ngắt trung gian
b. Ngắt ngoại lệ, ngắt cứng, ngắt INTR
c. Ngắt mềm, ngắt NMI, ngắt cứng
d. Ngắt cứng, ngắt mềm, ngắt ngoại lệ
1.11. Trong máy tính, ngắt NMI là:
a. Ngắt ngoại lệ không chắn đợc
b. Ngắt mềm không chắn đợc
c. Ngắt cứng không chắn đợc
d. Ngắt mềm chắn đợc
1.12. Khi Bộ xử lý đang thực hiện chơng trình, nếu có ngắt (không bị cấm)
gửi đến, thì nó:

a. Thực hiện xong chơng trình rồi thực hiện ngắt
b. Từ chối ngắt, không phục vụ
c. Phục vụ ngắt ngay, sau đó thực hiện chơng trình
d. Thực hiện xong lệnh hiện tại, rồi phục vụ ngắt, cuối c...
CH ƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử là:
a. CPU -> Đĩa cứng -> Màn hình
b. Nhận thông tin -> Xử lý thông tin -> Xuất thông tin
c. CPU -> Bàn phím -> Màn hình
d. Màn hình - > Máy in -> Đĩa mềm
1.2. Các chức năng cơ bản của máy tính:
a. Lu trữ dữ liệu, Chạy chơng trình, Nối ghép với TBNV, Truy nhập
bộ nhớ.
b. Trao đổi dữ liệu, Điều khiển, Thực hiện lệnh, Xử lý dữ liệu.
c. Lu trữ dữ liệu, Xử lý dữ liệu, Trao đổi dữ liệu, Điều khiển.
d. Điều khiển, Lu trữ dữ liệu, Thực hiện phép toán, Kết nối Internet.
1.3. Các thành phần cơ bản của máy tính:
a. RAM, CPU, ổ đĩa cứng, Bus liên kết
b. Hệ thống nhớ, Bus liên kết, ROM, Bàn phím
c. Hệ thống nhớ, Bộ xử lý, Màn hình, Chuột
d. Hệ thống nhớ, Bộ xử lý, Hệ thống vào ra, Bus liên kết
1.4. Bộ xử lý gồm các thành phần (không kể bus bên trong):
a. Khối điều khiển, Các thanh ghi, Cổng vào/ra
b. Khối điền khiển, ALU, Các thanh ghi
c. Các thanh ghi, DAC, Khối điều khiển
d. ALU, Các thanh ghi, Cổng vào/ra.
1.5. Hệ thống nhớ của máy tính bao gồm:
a. Cache, Bộ nhớ ngoài
b. Bộ nhớ ngoài, ROM
c. Đĩa quang, Bộ nhớ trong
d. Bộ nhớ trong, Bộ nhớ ngoài
1.6. Hệ thống vào/ra của máy tính không bao gồm đồng thời các thiết bị sau:
a. Đĩa từ, Loa, Đĩa CD-ROM
Kiến trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc máy tính - Người đăng: Lê An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Kiến trúc máy tính 9 10 418