Ktl-icon-tai-lieu

kiến trúc máy tính chương 2

Được đăng lên bởi Phạm Trung Đức
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 850 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiếntrúctậplệnh1

Nộidung
 Xemlạicáchthựcthimộtchươngtrình
 PhânloạilệnhtrongMIPS
 TruycậpbộnhớtrongMIPS
 Chitiếtvềcáctoántử
–Add, sub, etc.

 Chitiếtvềcáclệnhchuyểnđổidữliệu
–Load, store…

 Chitiếtvềcáclệnhđiềukhiển
–Jump, branch if equal…

Thựcthilệnh

Today we’regoingtolearnthedetails!

Thựcthichươngtrình
Bộxửlýthựcthichươngtrìnhnhưthếnào?
1.Tảilệnh
2.Tìmratoántửđượcsửdụng
3.Tìmradữliệunàođượcsửdụng
4.Thựchiệntínhtoán
5.Tìmlệnhtiếptheo
Lặplạiquátrình…

BàigiảngnhấnmạnhsựthựcthitrongbộxửlýMIPS

Vídụ:TậplệnhMIPS
Địnhdạngtrườnglệnh3toánhạng:

Complex
Complex
operationmanyinstructi
operationmanyinstructi
onswithtemporaryvalue
onswithtemporaryvalue
s.
s.

Phânloạitậplệnh
Toántử
–Sốhọc(add, multiply, subtract, divide, …)
–Logic (and, or, not,xor, …)

Dịchchuyểndữliệu
–Move (registertoregister)
–Load (memoryto register)
–Store (registertomemory)

Điềukhiểndữliệu
–Branch (cóđiềukiện, e.g., <,>,==)
–Jump (khôngđiềukiện, e.g.,goto)

Bảngthamkhảođịnhdạnglệnh

TậpthanhghitrongMIPS
Câuhỏi:TạisaogiátrịthanhghiR
Câuhỏi:TạisaogiátrịthanhghiR

32Thanhghiđadụng.
–KíhiệuR0…R31hoặc$0…$31
–Cácbiếnphảilưutrênthanhghi.

Mộtsốtrườnghợpđặcbiệt.
–R0luôncógiátrịzero (0)
–R29làthanhghicontrỏngănxếp
–R31đượcsửdụngchothủtụcquaylạiđịachỉ

Mộtsốthanhghiđặcbiệt.
–PC (Program Counter):Thanhghilệnhhiệntại
– HI & LO:lưukếtquảcủaphépnhân
–Thanhghidấuphẩyđộng
–Mộtsốthanhghiđiềukhiển(kiểmsoátlỗihoặctrạngthái)

0luônbằng0?
0luônbằng0?

Trảlời:Luôncầngiátrị0trongmột
Trảlời:Luôncầngiátrị0trongmột
chươngtrình
chươngtrình

Move:
Move:
adddest,src,
adddest,src, R0
R0

Tổchứcbộnhớ

Bộnhớlàmộtmảng1chiềulưutrữdữliệu
•Mỗiônhớcókíchthước1 byte (8bits)
•Địachỉbộnhớtrongmảng

Địachỉbộnhớđượcđánhchỉsốtrênmảng
•Máytính32 bits,có2
•Máytính64‐bit,có2

32

ônhớ(4GB)

64
ônhớ(16EB)

– 64-bitx86lêntới~48‐bitsmộtônhớ(4PB).

Dữliệu:Kiểuvàkíchthước

CáckiểudữliệutrongMIPSđượcđịnhnghĩalà1từ
–Mộttừgồm32 bits = 4 bytes
–2

32

bytes=2

30

words: addresses0, 4, 8, …

Câuhỏi:Đâulà2 bitcuốicùngtrongmộtđịachỉtừ?

Máytínhlưutrữchươngtrình

Chươngtrìnhvàdữliệuđượclưutrữtrongbộnhớ
–Cáclệnhphảiđượcnạptừbộnhớđểthựcthi
–Dữliệuphảiđượcnạptừbộnhớđểtínhtoán

Vídụ:Cácchỉthịlệnh

Phéptoán(Data operations)
–Sốhọc(add, multiply, subtract, divide, …)
–Logic (and, or, not,xor, …)

1. Dataoperations:
add/sub

Dịchchuyểndữliệu(Data transfer)
–Move (registertoregister)
–Load (memoryto register)
–Store (registertomemory)

2. Datatransfers: loadword/store
word

Rẽnhánh(Sequencing)
–Branch (conditional, e.g., <,>,==)
–Jump ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiến trúc máy tính chương 2 - Người đăng: Phạm Trung Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
kiến trúc máy tính chương 2 9 10 336