Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc máy tính Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch định thời PIT – 82538254 (Programmable Interval Timer)

Được đăng lên bởi Duy Lee
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1081 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI TẬP LỚN
Môn: Kiến trúc máy tính
Đề tài:
Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch định thời PIT –
8253/8254 (Programmable Interval Timer)

Nhóm thực hiện:
Lớp:
Thành viên trong nhóm:
Giáo viên hướng dẫn:

Nhóm 11
KTPM-CLC-K7
Lê Duy Thanh
Vương Quốc Dũng

I. Lời mở đầu
Trong máy tính có nhiều bộ phận riêng lẻ được ghép nối lại với
nhau thành một thể thống nhất. Mỗi bộ phận này có những nhiệm vụ
riêng biệt và cách thức hoạt động cũng khác nhau. Sau đây ta sẽ nghiên
cứu tìm hiểu về vi mạch định thời PIT – 8253/8254 (Programmable
Interval Mạch định thời).

Ta sẽ tìm hiểu theo ba phần chính như sau:
 Tổng quan, khái niệm, đặc điểm và chức năng của vi mạch
định thời PIT 8253/ 8254.
 Sơ đồ chân và chức năng các chân tín hiệu.
 Sơ đồ khối và chức năng của các khối.

II. Khái niệm vi mạch định thời PIT –8253/8254

1. Khái niệm
Mạch định thời PIT – 8253/8254 là một mạch phụ rất quan
trọng trong các hệ vi xử lý. Nó có thể đáp ứng được các yêu
cầu ứng dụng khác nhau như đếm thời gian, chia tần số, tạo ra
dãy xung...
Được giới thiệu vào năm 1921, lúc đầu chúng được thiết kế
chủ yếu cho các chíp vi xử lý 8080/8085 Intel, nhưng sau
đó chúng được sử dụng trong các hệ thống x86. (Hoặc một
mạch tương đương nhúng vào trong một chip lớn hơn) được
tìm thấy trong tất cả các đời máy tính IBM.

 Hiện nay, PIT này không được bao gồm như là một chip riêng biệt
trong một máy tính x86. Thay vào đó, chức năng của nó được bao
gồm như là một phần của chipset chỉ nam của bo mạch chủ. Trong
một số chipset hiện đại, sự thay đổi này có thể hiển thị như là sự khác
biệt thời gian đo lường trong việctruy cập vào một Pit bằng cách sử
dụng không gian địa chỉ I / O x86. Đọc và viết như thanh
ghi PIT trong không gian địa chỉ I/O có thể hoàn thành nhanh hơn
nhiều.
 Bo mạch chủ mới cũng bao gồm truy cập thông qua các chi tiết cấu
hình và giao diện nguồn (ACPI), truy cập vào các địa phương trình
điều khiển ngắt nâng cao(APIC địa phương), và một sự kiện hẹn
giờ chính xác. CPU chính nó cũng cung cấp cơ sở số lượt truy cập
Time Stamp Counter (TSC).

2. Đặc điểm và chức năng
a. Đặc điểm

 Có 3 bộ đếm 16 bit độc lập Mỗi bộ đếm có tín hiệu xung clock
riêng (8254 tương tự như 8253 nhưng có thêm lệnh đọc thanh
ghi từ điều khiển CWR).
 Cung cấp 6 chế độ ra xung khác nhau.
 Cho phép đọc lại giá trị bộ đếm.
 Có thể đếm nhị phân hoặc BCD.

b. Chức năng
 Cập nhật đồng hồ hệ thống: bộ đếm 0 của PIT phát tuần hoàn
một ngắt cứng qua IRQ0 của 8259 để CPU có thể thay đổi đồng
hồ hệ thống. Bộ đếm hoạt độn...


Đề tài:
     !" ! # $% &  '
()*+,()*-./001233!0234
Nhóm thực hiện: 566
Lớp: 78879
Thành viên trong nhóm: :0
Giáo viên hướng dẫn: ;<=>?:@
Kiến trúc máy tính Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch định thời PIT – 82538254 (Programmable Interval Timer) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc máy tính Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch định thời PIT – 82538254 (Programmable Interval Timer) - Người đăng: Duy Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Kiến trúc máy tính Nghiên cứu tìm hiểu về vi mạch định thời PIT – 82538254 (Programmable Interval Timer) 9 10 477