Ktl-icon-tai-lieu

KiẾN TRÚC MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vietnam National University, Hanoi
College of Technology

KiẾN TRÚC MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG
TRONG CÔNG NGHIỆP
GV: ThS. Đinh Thị Thái Mai

Chương 3:Mạng máy tính

3.1 Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy
tính
3.2 Những
g khái niệm
ệ cơ bản của mạng
ạ g máyy
tính
3.3 Mô hình truyền thông
3.4 Mô hình kết nối các hệ thống mở
3 5 Các
3.5
Cá đặ
đặc tí
tính
h kỹ th
thuật
ật của
ủ mạng cục bộ
3.6 Các thiết bị liên kết mạng
3.7 Giao thức TCP/IP

3.1 Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính
- Vào giữa những năm 60, một số nhà chế tạo máy tính đã nghiên cứu
thành công những thiết bị truy cập từ xa tới máy tính của họ. Một trong
những phương pháp thâm nhập từ xa
a được thực hiện bằng việc
iệc cài đặt
một thiết bị đầu cuối ở một vị trí cách xa trung tâm tính toán, thiết bị
đầu cuối này được liên kết với trung tâm bằng việc sử dụng đường dây
điện
ệ thoại
ạ và với hai thiết bịị xử lý
ý tín hiệu
ệ (thường
(
g gọ
gọi là Modem)) g
gắn ở
hai đầu và tín hiệu được truyền thay vì trực tiếp thì thông qua dây điện
thoại.
Modem

Thiết bị
đầu cuối

Đường dây
điệ thoại
điện
th i

Modem

Máy tính
trung tâm

Hình: Mô hình truyền dữ liệu từ xa đầu tiên

3.1 Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính
- vào năm 1971, Hệ thống 3270 được giới thiệu và được sử dụng dùng
để mở rộng khả năng tính toán của trung tâm máy tính tới các vùng xa.

Thiết bị kiểm
soát truyền
thông

Máy tính
trung tâm
Thiết bị kiểm
soát nhiều đầu
cuối

Modem

Đường dây
điện thoại

Thiết bị
đầu cuối
Modem

Thiết bị kiểm
soát nhiều đầu
cuối

Thiết bị
đầu cuối

Thiết bị
đầu cuối
Máy tính
trung tâm
Thiết bị
Thiế
đầu cuối

Hình: Mô hình trao đổi mạng của hệ thống 3270

3.1 Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính

- Vào năm 1974 công ty IBM đã giới thiệu một loạt các thiết bị đầu cuối
được chế tạo cho lĩnh vực ngân hàng và thương mại, thông qua các dây
cáp mạng các thiết bị đầu cuối có thể truy cập cùng một lúc vào một
máy tính dùng chung.
- Vào
à năm
ă 1977, công
ô
ty Datapoint Corporation đã
ã bắt
ắ đầu
ầ bán
á hệ
ệ điều
ề
hành mạng của mình là "Attached Resource Computer Network" (hay gọi
tắt là Arcnet) ra thị trường. Mạng Arcnet cho phép liên kết các máy tính
và các trạm đầu cuối lại bằng dây cáp mạng, qua đó đã trở thành là hệ
điều hành mạng cục bộ đầu tiên.
- Từ đó đến nay đã có rất nhiều công ty đưa ra các sản phẩm của mình,
đặc biệt khi các máy tính cá nhân được sử dụng một cánh rộng rãi. Khi
số
ố lượng
lượ
máy
á vii tí
tính
h ttrong một
ột văn
ă phòng
hò
hay
h
cơ
ơ quan đượ
được tă
tăng lê
lên
nh...
Vietnam National University, Hanoi
College of Technology
KiN TRÚC MÁY TÍNH VÀ TRUYN THÔNG
TRONG CÔNG NGHIP
GV: ThS. Đinh Th Thái Mai
TRONG
CÔNG
NGHIP
KiẾN TRÚC MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG CÔNG NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KiẾN TRÚC MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG CÔNG NGHIỆP - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KiẾN TRÚC MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG CÔNG NGHIỆP 9 10 285