Ktl-icon-tai-lieu

KIẾN TRÚC UNIX - LINUX

Được đăng lên bởi abc123abc
Số trang: 214 trang   |   Lượt xem: 4763 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đại học Dân Lập Thăng Long
KIẾN TRÚC UNIX/LINUX
___________________________________________________________________________

Phần 1: Lí thuyết HĐH Unix/Linux
Mục lục
A. Tổng quan: Vài nét về Hệ Điều hành
B. Unix/Linux
Chương I.
Tổng quan hệ thống Unix
Chương II.

Hệ thống tệp (file subsystem)
1. Tổng quan về Hệ thống tệp
2. Gọi Hệ Thống thao tác tệp (System call for FS)

Chương III.

Tiến Trình (process)
1 Tổng quan về tiến trình
2 Cấu trúc của Tiến trình
3 Kiểm soát tiến trình

Chương IV.

Liên lạc giữa các tiến trình

Chương V.

Các hệ thống vào ra (I/O subsystem)

Chương VI.

Đa xử lí (Multiprocessor Systems)

Chương VII

Các hệ Unix phân tán (Distributed Unix Systems)

Phần 2: Lập trình trong Unix
Phần 3: Lập trình mạng trong Unix

1
________________________________________________________________________
Huỳnh Thúc Cước, Viện CNTT, VKHCN VN, Hà nội

Đại học Dân Lập Thăng Long
KIẾN TRÚC UNIX/LINUX
___________________________________________________________________________

I. Tổng quan về Hệ Điều Hành
(An Operating System is a group of programs that provide basic
functionality on a computer. This functionality is called services. Other word
an Operating System can be seen as a set of functionality building blocks
upon which other programs depend. It also manages computer resources and
resolves resource conflicts, so OS abstracts the real hardware of the system
and presents the system’s users and its applications with a virtual machine).
1. Phần mềm máy tính chia ra làm hai loại: các phần mềm hệ thống, quản lí hoạt động của
bản thân máy tính, và các chương trình ứng dụng, giải quyết các yêu cầu của người dùng.
Phần căn bản nhất của tất cả các phần mềm hệ thống, gọi là Hệ điều hành, mà chức năng cơ
bản là kiểm soát tất cả nguồn tài nguyên, cung cấp nền tảng (các hàm chức năng, các dịch vụ
hệ thống) để trên đó các chương trình ứng dụng được viết ra sẽ sử dụng. Mô hình một máy
tính như sau:

Hình trên cho ta một phần gọi là kernel, hay nhân của HĐH, kernel hổ trợ HĐH thực
hiện chức năng quản lí các thành phần sau đây:
1.Thiết bị (devices), cho một giao tiếp để các chương trình người dùng “ nói
chuyện” với
thiết bị;
2.Bộ nhớ (memory), cấp bộ nhớ cho các chương trình (tiến trình) đang chạy;
3.Các Tiến trình (process), tạo, giám sát hoạt động của các tiến trình;
4.Liên lạc (communication) giữa các TT.
Nguồn tài nguyên máy tính có nhiều, như (CPU(s), bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi ghép
nối vào máy tính…) tạo thành một hệ thống rất phức tạp. Viết các chương tr...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIẾN TRÚC UNIX - LINUX - Người đăng: abc123abc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
214 Vietnamese
KIẾN TRÚC UNIX - LINUX 9 10 458