Ktl-icon-tai-lieu

kiến trúc vi điều khiển

Được đăng lên bởi Loc Chuong Hoa
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiến trúc vi điều khiển
AVR là họ vi điều khiển 8 bit theo công nghệ mới, với
những tính năng rất mạnh được tích hợp trong chip của
hãng Atmel theo công nghệ RISC, nó mạnh ngang hàng
với các họ vi điều khiển 8 bit khác như PIC,Pisoc.Do ra
đời muộn hơn nên họ vi điều khiển AVR có nhiều tính
năng mới đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng, so
với họ 8051 89xx sẽ có độ ổn định, khả năng tích hợp,
sự mềm dẻo trong việc lập trình và rất tiện lợi.
* Tính năng mới của họ AVR:
- Giao diện SPI đồng bộ.
- Các đường dẫn vào/ra (I/O) lập trình được.
- Giao tiếp I2C.
- Bộ biến đổi ADC 10 bit.
- Các kênh băm xung PWM.
- Các chế độ tiết kiệm năng lượng như sleep, stand
by..vv.
- Một bộ định thời Watchdog.
- 3 bộ Timer/Counter 8 bit.
- 1 bộ Timer/Counter 16 bit.
- 1 bộ so sánh analog.
- Bộ nhớ EEPROM.

- Giao tiếp USART..vv.

Giới thiệu vi điều khiển Atmega16L

Atmelga16L có đầy đủ tính năng của họ AVR, về giá
thành so với các loại khác thì giá thành là vừa phải khi
nghiên cứu và làm các công việc ứng dụng tới vi điều
khiển. Tính năng:
- Bộ nhớ 16K(flash) . - 512 byte (EEPROM). - 1 K
(SRAM).
- Đóng vỏ 40 chân , trong đó có 32 chân vào ra dữ liệu
chia làm 4 PORT A,B,C,D. Các chân này đều có chế độ
pull_up resistors.
- Giao tiếp SPI. - Giao diện I2C. - Có 8 kênh ADC 10 bit.
- 1 bộ so sánh analog. - 4 kênh PWM.
- 2 bộ timer/counter 8 bit, 1 bộ timer/counter1 16 bit.
- 1 bộ định thời Watchdog.
- 1 bộ truyền nhận UART lập trình được.

Mô tả các chân
- Vcc và GND 2 chân cấp nguồn cho vi điều khiển hoạt
động.
- Reset đây là chân reset cứng khởi động lại mọi hoạt
động của hệ thống.
- 2 chân XTAL1, XTAL2 các chân tạo bộ dao động ngoài
cho vi điều khiển, các chân này được nối với thạch anh
(hay sử dụng loại 4M), tụ gốm (22p).
- Chân Vref thường nối lên 5v(Vcc), nhưng khi sử dụng
bộ ADC thì chân này được sử dụng làm điện thế so
sánh, khi đó chân này phải cấp cho nó điện áp cố định,
có thể sử dụng diode zener:

Cách nối chân Vref

- Chân Avcc thường được nối lên Vcc nhưng khi sử
dụng bộ ADC thì chân này được nối qua 1 cuộn cảm lên
Vcc với mục đích ổn định điện áp cho bộ biến đổi.

Phần mềm lập trình codevision(Hitech)
Lựa chọn phần mềm : đây là phần mềm được sử dụng
rất rộng dải bởi nó được xây dựng trên nền ngôn ngữ lập

trình C, phần mềm được viết chuyên nghiệp hướng tới
người sử dụng bởi sự đơn giản, sự hổ trợ cao các thư
viện có sẳn.

Mô tả phần cứng trên KIT AVR 03
Các led đơn nối với các cổng vào ra của
ATMEGA16L(PORTA-PORTB-PORTC-PORTD). Để led
sáng cần đưa mức logic của ...
Ki n trúc vi đi u khi nế
AVR họ vi điều khiển 8 bit theo công nghệ mới, với
những tính năng rất mạnh được tích hợp trong chip của
hãng Atmel theo công nghệ RISC, mạnh ngang ng
với c h vi điu khiển 8 bit khác như PIC,Pisoc.Do ra
đời muộn hơn nên họ vi điều khiển AVR nhiều tính
năng mới đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng, so
với họ 8051 89xx sẽ đ ổn định, khả năng tích hợp,
sự mềm dẻo trong việc lập trình và rất tiện lợi.
* Tính năng mới của họ AVR:
- Giao diện SPI đồng bộ.
- Các đường dẫn vào/ra (I/O) lập trình được.
- Giao tiếp I2C.
- Bộ biến đổi ADC 10 bit.
- Các kênh băm xung PWM.
- Các chế đ tiết kiệm năng lượng như sleep, stand
by..vv.
- Một bộ định thời Watchdog.
- 3 bộ Timer/Counter 8 bit.
- 1 bộ Timer/Counter 16 bit.
- 1 bộ so sánh analog.
- Bộ nhớ EEPROM.
kiến trúc vi điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiến trúc vi điều khiển - Người đăng: Loc Chuong Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
kiến trúc vi điều khiển 9 10 657