Ktl-icon-tai-lieu

Kiểu gõ TELEX

Được đăng lên bởi nguyen-a-1988
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiểu gõ TELEX
Bảng 1. Các phím gõ tiếng Việt của kiểu gõ TELEX
Phím

Dấu

s

Sắc

f

Huyền

r

Hỏi

x

Ngã

j

Nặng

z

Xoá dấu đã đặt. Ví dụ: toansz = toan

w

Dấu trăng trong chữ ă, dấu móc trong các chữ ư, ơ.
Chữ w đơn lẻ tự động chuyển thành chư ư.

aa

â

dd

đ

ee

ê

oo

ô

[

Gõ nhanh chữ ư

]

Gõ nhanh chữ ơ

Ví dụ:
tieengs Vieetj = tiếng
dduwowngf = đường

Việt

...
Kiểu gõ TELEX
Bảng 1. Các phím gõ tiếng Việt của kiểu gõ TELEX
Phím Dấu
s Sắc
f Huyền
r Hỏi
x Ngã
j Nặng
z
Xoá dấu đã đặt. Ví dụ: toansz = toan
w
Dấu trăng trong chữ ă, dấu móc trong các chữ ư, ơ.
Chữ w đơn lẻ tự động chuyển thành chư ư.
aa â
dd đ
ee ê
oo ô
[ Gõ nhanh chữ ư
] Gõ nhanh chữ ơ
Ví dụ:
tieengs Vieetj = tiếng Việt
dduwowngf = đường
Kiểu gõ TELEX - Người đăng: nguyen-a-1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kiểu gõ TELEX 9 10 360