Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật chuyển mạch 1

Được đăng lên bởi Sa Mạc Tuyết
Số trang: 153 trang   |   Lượt xem: 3979 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH 1
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH 1
Biên soạn: THS. HOÀNG TRỌNG MINH
THS. NGUYỄN THANH TRÀ

LỜI NÓI ĐẦU
Kỹ thuật chuyển mạch là một trong những kỹ thuật nền tảng trong các mạng truyền thông.
Sự phát triển của kỹ thuật chuyển mạch luôn gắn liền với sự phát triển của hạ tầng mạng. Để
đáp ứng yêu cầu nhận thức về các khía cạnh kỹ thuật chuyển mạch của các lớp Đại học từ xa,
nhóm tác giả thực hiện biên soạn bài giảng “Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch 1” dựa trên khung đề
cương của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ban hành. Với cách thức tiếp cận từ các
vấn đề mang tính cơ sở tiến tới các giải pháp kỹ thuật và giải pháp công nghệ, nhóm biên soạn
thực hiện bố cục nội dung bài giảng thành 4 chương. Các chương này cung cấp cho người học
những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực chuyển mạch gồm các cơ chế hoạt động và kỹ thuật
điều khiển hệ thống chuyển mạch, các giải pháp kỹ thuật chuyển mạch, giải pháp công nghệ cơ
bản trong mạng viễn thông và mạng máy tính. Tiêu đề của các chương như sau:

Chương 1. Giới thiệu chung về kỹ thuật chuyển mạch;
Chương 2. Kỹ thuật chuyển mạch kênh;
Chương 3. Kỹ thuật chuyển mạch gói;
Chương 4. Kỹ thuật chuyển mạch tiên tiến;
Các vấn đề cơ sở toán liên quan tới lĩnh vực chuyển mạch, sự phát triển của kỹ thuật mạng
và vị trí chức năng cũng như tầm quan trọng của kỹ thuật chuyển mạch được trình bày trong
chương 1. Chương 2 là các khía cạnh mấu chốt nhất trong kỹ thuật chuyển mạch kênh bao gồm
các dạng tín hiệu chuyển mạch, cấu trúc ma trận chuyển mạch và các nguyên lý cơ bản của kỹ
thuật chuyển mạch kênh. Các nhìn nhận về hệ thống chuyển mạch gói trên phương diện phân
lớp theo mô hình OSI, kiến trúc phần cứng và các cơ sở kỹ thuật chuyển mạch gói, định tuyến
và báo hiệu của hệ thống chuyển mạch gói được trình bày trong chương 3. Chương 4 đề cập tới
các giải pháp kỹ thuật và giải pháp công nghệ chuyển mạch tiên tiến chủ yếu hiện nay trên cơ
sở của mạng IP và ATM, mạng thế hệ kế tiếp, công nghệ chuyển mạch mềm và các ứng dụng
trong mạng viễn thông trong giai đoạn hội tụ hiện nay.
Trong quá trình thực hiện bài giảng nhóm tác giả đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và góp
ý chân thành từ các giảng viên của bộ môn Chuyển mạch, khoa Viễn thông 1, Học viện công
nghệ bưu chính viễn thông. Nhóm biên soạn chân thành cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận
được sự góp ý của các thầy cô giá...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
K THUT CHUYN MCH 1
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
Kỹ thuật chuyển mạch 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật chuyển mạch 1 - Người đăng: Sa Mạc Tuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
153 Vietnamese
Kỹ thuật chuyển mạch 1 9 10 328