Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật đường ống và cân bằng tải trong lập trình song song MPI

Được đăng lên bởi anvotrinh
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 2044 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Hữu Hoàng Thọ

Khóa luận tốt nghiệp
Lời cảm ơn

Điều đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Mậu Hân
người đã hướng dẫn chỉ bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thầy đã cho
tôi những lời khuyên bổ ích, dạy cách viết báo cáo - một kỹ năng không thể thiếu
đối với một nhà nghiên cứu. Khóa luận sẽ không hoàn thiện nếu thiếu sự hướng dẫn
của thầy từ việc nghiên cứu lý thuyết đến thực nghiệm và hoàn thành khóa luận.
Tôi xin cảm ơn các thầy trong Khoa Công Nghệ Thông Tin đã giúp đỡ tôi
trang thiết bị máy móc trong quá trình thực nghiệm. Tôi cũng xin cảm ơn đến tập
thể lớp TinK26A và cô giáo chủ nhiệm Hoàng Thị Lan Giao đã có những đóng góp
quý báu cho khóa luận cũng như trong quá trình học tập.
Và cuối cùng tôi xin cảm ơn đến gia đình, bạn bè những người luôn quan
tâm cổ vũ động viên tôi trong suốt thời gian học tập và làm khóa luận.
Huế, tháng 5 năm 2006
Nguyễn Hữu Hoàng Thọ

Nguyễn Hữu Hoàng Thọ

Khóa luận tốt nghiệp

MỤC LỤC
Chương I
Tổng quan về xử lý song song ........................................................ 2
1.1 Tính toán song song ....................................................................................... 2
1.1.1 Giới thiệu về tính toán song song ................................................................ 2
1.1.2 Xu thế của tính toán song song trong công nghệ mới .................................. 2
1.2 Phân loại máy tính song song ......................................................................... 4
1.2.1 Phân loại dựa trên sự tương tác giữa các BXL............................................. 4
1.2.1.1 Chia sẻ bộ nhớ chung ............................................................................... 4
1.2.1.2 Bộ nhớ phân tán ....................................................................................... 6
1.2.1.3 Máy tính với bộ nhớ lai ............................................................................ 7
1.2.2 Phân loại dựa trên cơ chế điều khiển chung................................................. 7
1.2.2.1 Hệ thống đơn lệnh đa dữ liệu(SIMD) ....................................................... 7
1.2.2.2 Hệ thống đa lệnh đa dữ liệu(MIMD) ........................................................ 8
1.3 Mô hình trừu tượng của máy tính song song .................................................. 8
1.3.1 Mô hình chia sẻ bộ nhớ dùng chung ............................................................ 9
1.3.2 Mô hình luồng ........................................................
Nguyễn Hữu Hoàng Thọ Khóa luận tốt nghiệp
Lời cảm ơn
Điều đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Mậu n
người đã hướng dẫn chỉ bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thầy đã cho
tôi những lời khuyên bổ ích, dạy cách viết báo cáo - một kỹ năng không thể thiếu
đối với một nhà nghiên cứu. Khóa luận sẽ không hoàn thiện nếu thiếu sự hướng dẫn
của thầy từ việc nghiên cứu lý thuyết đến thực nghiệm và hoàn thành khóa luận.
Tôi xin cảm ơn các thầy trong Khoa Công Nghệ Thông Tin đã giúp đỡ tôi
trang thiết bị máy móc trong quá trình thực nghiệm. Tôi cũng xin cảm ơn đến tập
thể lớp TinK26A và giáo chủ nhiệm Hoàng Thị Lan Giao đã những đóng góp
quý báu cho khóa luận cũng như trong quá trình học tập.
cuối cùng tôi xin cảm ơn đến gia đình, bạn những người luôn quan
tâm cổ vũ động viên tôi trong suốt thời gian học tập và làm khóa luận.
Huế, tháng 5 năm 2006
Nguyễn Hữu Hoàng Thọ
Kỹ thuật đường ống và cân bằng tải trong lập trình song song MPI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật đường ống và cân bằng tải trong lập trình song song MPI - Người đăng: anvotrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Kỹ thuật đường ống và cân bằng tải trong lập trình song song MPI 9 10 874