Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật ghép nối máy tính Ch.1 Kiến trúc hệ VXL – MT

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/13/2013

Ch.1 Kiến trúc hệ VXL – MT
 Kiến trúc thiết bị hệ kinh điển, các hệ nhúng
 Kiến trúc hệ máy tính ‘Hi Performance’ - desktop
 Hoạt động của hệ thống.

P&I-Ch1:Architecture

1

1.1. Kiến trúc Hệ VXL, Máy tính kinh điển – Embedded systems
1.1.1. Sơ đồ:
3 phần:
- CS,
- Ngoại vi &
- Interface

P&I-Ch1:Architecture

2

1

1/13/2013

1.1.1. a. Central Sub System – CS:
+ CPU: Central Processing Unit:
• Khái niệm: Là bộ điều khiển trung tâm, thực hiện
công việc được giao đặt trong bộ nhớ chương trình
bằng cách thực hiện các phép xử lý lên các biến nhị
phân và điều khiển thiết bị ngoại vi.
• Công việc bao gồm:
– Tìm lệnh, giải mã lệnh, [tìm toán hạng, xử lý và cất kết
quả],
– In/Out với các port kiểu Interrupt và DMA để điều khiển
thiết bị ngoại vi.

P&I-Ch1:Architecture

3

Đặc trưng – Specifications:
• Kích thước toán hạng (bit): 4, 8, 12, 16, 32, 64...
• Tốc độ xử lý: Mips/Gips, clock multiplier,
• Kiến trúc:
– RISC (Reduced Instruction Set Computer)vs CISC (Complex
Instruction Set Computer),
– DSP – Digital Signal Processor,
– Micro Controller (Micro Computer One Chip - All in one):
• Atmel: ATmega nnn (8bit, RISC), AT91SAMnnn (ARM core)
• MicroChip, PICxxx
• Cypress: PSoC...

• Pinning/Signalling (Data/Address - Mux, Control bus, IRQ, HRQ,
RD/WR...),
• Register set,
• Instruction set – Addressing Modes,
• Power Modes: Slow/ sleep/ power down modes, Mips/Wattage
• ...

P&I-Ch1:Architecture

4

2

1/13/2013

+ Memories (Semiconductor): K/n & ROM:
Khái niệm:
• Lưu thông tin (ch/tr và số liệu) dạng nhị phân,
• Dung lượng lớn (upto 100s Mega bit), tốc độ truy
nhập nhanh (downto ns access time).
– Physically: tính chất vật lý như thế nào?
• ROMs: Mask ROM, PROM, EPROM, EAROM, OTROM,
NonVolatile mem, ...
• Là bộ nhớ chỉ đọc, vẫn lưu thông tin khi mất điện,
• Package : byte
• Access time:100..120ns
• Ghi/nạp nội dung: T/bị chuyên dùng (ROM Burner
/Programmator)
• Shadow ROM?: copy nội dung từ ROM sang DRAM mỗi khi khởi
P&I-Ch1:Architecture
5
động

Memories (Semiconductor): SRAM
Lưu thông tin tạm thời, không lưu được khi mất điện,
đọc và ghi được, [Read/Write Mem],
- Static RAM:
nhanh (80..3 ns),
byte/nibble package,
mật độ byte/chip nhỏ (upto 64/256 KB/ chip),
đắt, tiêu thụ công suất nhiều,
- CMOS RAM: chậm và tiêu thụ cực ít, less W.
Vdụ: MC 146818 RealTimeClock-CMOS RAM
• Dùng trong các hệ nhỏ, cache memory.
•

P&I-Ch1:Architecture

6

3

1/13/2013

Memories (Semiconductor): DRAM
Dynamic RAM - DRAM:
 Tốc độ/Access time (50-70ns), [10..20ns] Pre-fe...
1/13/2013
1
P&I-Ch1:Architecture 1
Ch.1 Kiến trúc hệ VXL – MT
Kiến trúc thiết bị hệ kinh điển, các hnhúng
Kiến trúc hệ máy tính Hi Performance’ - desktop
Hoạt động ca hệ thống.
P&I-Ch1:Architecture 2
1.1. Kiến trúc Hệ VXL, Máy tính kinh điển – Embedded systems
1.1.1. Sơ đồ:
3 phần:
- CS,
- Ngoại vi &
- Interface
Kỹ thuật ghép nối máy tính Ch.1 Kiến trúc hệ VXL – MT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật ghép nối máy tính Ch.1 Kiến trúc hệ VXL – MT - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Kỹ thuật ghép nối máy tính Ch.1 Kiến trúc hệ VXL – MT 9 10 700