Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật số

Được đăng lên bởi Min Chu
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 5005 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ THUẬT SỐ
NGUYỄN TRUNG LẬP

________________________________________Chương

I : Các Hệ Thống Số I-1

CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG SỐ & MÃ
U NGUYÊN LÝ CỦA VIỆC VIẾT SỐ
U CÁC HỆ THỐNG SỐ
Ò Hệ cơ số 10 (thập phân)
Ò Hệ cơ số 2 (nhị phân)
Ò Hệ cơ số 8 (bát phân)
Ò Hệ cơ số 16 (thâp lục phân)
U BIẾN ĐỔI QUA LẠI GIỮA CÁC HỆ THỐNG SỐ
Ò Đổi từ hệ b sang hệ 10
Ò Đổi từ hệ 10 sang hệ b
Ò Đổi từ hệ b sang hệ bk & ngược lại
Ò Đổi từ hệ bk sang hệ bp
U CÁC PHÉP TOÁN Số NHị PHÂN
Ò Phép cộng
Ò Phép trừ
Ò Phép nhân
Ò Phép chia
U MÃ HÓA
Ò Mã BCD
Ò Mã Gray

Nhu cầu về định lượng trong quan hệ giữa con người với nhau, nhất là trong những
trao đổi thương mại, đã có từ khi xã hội hình thành. Đã có rất nhiều cố gắng trong việc tìm
kiếm các vật dụng, các ký hiệu . . . dùng cho việc định lượng này như các que gỗ, vỏ sò, số
La mã . . . Hiện nay số Ả rập tỏ ra có nhiều ưu điểm khi được sử dụng trong định lượng, tính
toán. . . ..
Việc sử dụng hệ thống số hằng ngày trở nên quá quen thuộc khiến chúng ta có thể đã
quên đi sự hình thành và các qui tắc để viết các con số.
Chương này nhắc lại một cách sơ lược nguyên lý của việc viết số và giới thiệu các hệ
thống số khác ngoài hệ thống thập phân quen thuộc, phương pháp biến đổi qua lại của các số
trong các hệ thống khác nhau. Chúng ta sẽ đặc biệt quan tâm đến hệ thống nhị phân là hệ
thống được dùng trong lãnh vực điện tử-tin học như là một phương tiện để giải quyết các vấn
đề mang tính logic.
Phần cuối của chương sẽ giới thiệu các loại mã thông dụng để chuẩn bị cho các
chương kế tiếp.

1.1 Nguyên lý của việc viết số
Một số được viết bằng cách đặt kề nhau các ký hiệu, được chọn trong một tập hợp xác
định. Mỗi ký hiệu trong một số được gọi là số mã (số hạng, digit).
Thí dụ, trong hệ thống thập phân (cơ số 10) tập hợp này gồm 10 ký hiệu rất quen
thuộc, đó là các con số từ 0 đến 9:
S10 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
Khi một số gồm nhiều số mã được viết, giá trị của các số mã tùy thuộc vị trí của nó
trong số đó. Giá trị này được gọi là trọng số của số mã.
______________________________________________________________
______________________Nguyễn Trung Lập__________________________

KĨ THUẬT SỐ

________________________________________Chương

I : Các Hệ Thống Số I-1

Thí dụ số 1998 trong hệ thập phân có giá trị xác định bởi triển khai theo đa thức của
10:

199810 = 1x103 + 9x102 +9x101 + 9x100 = 1000 + 900 + 90 + 8
Trong triển khai, số mũ của đa thức chỉ vị trí của một ký hiệu trong một số với qui ước
vị trí của hàng đơn vị là 0, các vị trí liên...
K THUT S
NGUYN TRUNG LP
Kỹ thuật số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật số - Người đăng: Min Chu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Kỹ thuật số 9 10 767