Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật truyền số liệu

Được đăng lên bởi Thanh Thắng
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 3414 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KỸ THUẬT

TRUYỀN SỐ LIỆU
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU

Biên soạn :

THS. PHẠM NGỌC ĐĨNH

LỜI NÓI ĐẦU
Kỹ thuật truyền số liệu là một mảng kiến thức không thể thiếu đối với sinh viên chuyên
ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin. Đây là nền tảng để nghiên cứu chuyên sâu trong
chuyên ngành này. Mặc dù mang đậm giải pháp cho dịch vụ số liệu, nhưng kỹ thuật truyền số liệu
ngày nay lại là xuất phát điểm cho đa dịch vụ một xu thế tất yếu trong mạng viễn thông và mạng
máy tính hiện đại. Chúng ta đều biết rằng không có kiến thức cơ sở vững vàng sẽ không có phát
triển ứng dụng vì vậy tài liệu này sẽ giúp cho sinh viên trang bị cho mình những kiến thức căn bản
nhất, thiết thực nhất. Cuốn sách này không chỉ hữu ích đối với sinh viên ngành viễn thông và công
nghệ thông tin, mà còn cần thiết cho cả các cán bộ kỹ thuật đang theo học các lớp bổ túc hoàn
thiện kiến thức của mình.
Tài liệu gồm 5 chương được sắp xếp theo thứ tự những chủ đề từ mức vật lý đến giao
thức.
Chương 1 MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ SỰ CHUẨN HÓA
Chương này được trình bày thành các mục chính được sắp xếp như sau:
9 Thông tin và truyền thông : một vấn đề đang được xã hội quan tâm trong nền kinh tế
mới nền kinh tế thông tin , nền kinh tế trí thức, nền kinh tế học hỏi, nền kinh tế số
9 Cái nhìn tổng quát về mạng số liệu
9 Tổ chức về mạng mạng truyền số liệu hiện đại , Các kỹ thuật được dùng để truyền số
liệu
9 Những vấn đề căn bản trong chuẩn hóa và mô hình tham chiếu của mạng
Chương 2 GIAO TIẾP VẬT LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DỮ LIỆU
Chương này bao gồm những nội dung :
9 Các loại tín hiệu :
9 Sự suy giảm và biến dạng tín hiệu
9 Môi trường truyền dẫn
9 Chuẩn giao tiếp vật lý
Chương 3 GIAO TIẾP KẾT NỐI SỐ LIỆU
Chương này được trình bày thành các mục chính như sau:
9 Các khái niệm cơ bản về truyền số liệu.
9 Thông tin nối tiếp không đồng bộ
9 Thông tin nối tiếp đồng bộ
9 Mạch điều khiển truyền số liệu
9 Các thiết bị điều khiển

Chương 4 CÁC GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT SỐ LIỆU.
Chương này được trình bày thành các mục chính được sắp xếp như sau:
9 Tông quan về điều khiển liên kết dữ liệu
9 Các môi trường ứng dụng
9 Các giao thức thiên hướng ký tự
9 Các giao thức thiên hướng bit
Chương 5 XỬ LÝ SỐ LIỆU TRUYỀN
Chương này coc các nội dung như sau:
9 Mã hóa số liệu mức vật lý
9 Phát hiện lỗi và sửa sai
9 Mật mã hóa số liệu
9 Nén số liệu
9 Kỹ thuật truyền số ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
K THUT
TRUYN S LIU
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
Kỹ thuật truyền số liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật truyền số liệu - Người đăng: Thanh Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Kỹ thuật truyền số liệu 9 10 838