Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật vi xử lý

Được đăng lên bởi bong_den_mau_den
Số trang: 525 trang   |   Lượt xem: 4249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ ậ vi xửlý
thu t
Microprocessors

Giả viên: Phạ Ngọ Nam
ng
m
c

2/Chapter1

© DHBK 2005

Your instructor
•

Bộmôn kỹthuậ đ n tửtin họ
t iệ
c

•

Research:

•

Education:

 Office: C9-401
 Email: pnnam-fet@mail.hut.edu.vn

 FPGA, PSoC, hệnhúng
 Trí tuệnhân tạ
o
 K37 đ n tử HBK Hà nộ (1997)
iệ
-Đ
i
 Master vềtrí tuệnhân tạ 1999, Đ i họ K.U. Leuven,
o
ạ c
vư ng quố Bỉ
ơ
c
 Đ
ềtài: Nhậ dạ chữviế tay
n
ng
t

 Tiế sỹkỹthuậ chuyên ngành đ n tử
n
t
iệ
-tin họ 9/ 2004, Đ i
c,
ạ
họ K.U. Leuven, Vư ng Quố Bỉ
c
ơ
c
 Đ
ềtài: quả lý chấ lư ng dị vụtrong các ứ dụ đ
n
t ợ
ch
ng
ng a
phư ng tiệ tiên tiế
ơ
n
n

3/Chapter1

© DHBK 2005

Nộ dung môn họ
i
c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Giớ thiệ chung vềhệvi xửlý
i
u
Bộvi xửlý Intel 8088/8086
Lậ trình hợ ngữcho 8086
p
p
Tổchứ vào ra dữliệ
c
u
Ngắ và xửlý ngắ
t
t
Truy cậ bộnhớtrự tiế DMA
p
c
p
Các bộvi xửlý trên thự tế
c

4/Chapter1

© DHBK 2005

Tài liệ tham khả
u
o
• Slides
• Vă ThếMinh, Kỹthuậ vi xửlý, Nhà xuấ bả giáo
n
t
t
n
dụ 1997.
c,
• Barry B. Brey, The Intel Microprocessors:
8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486,
Pentium and Pentium Pro Processor: Architecture,
Programming, and Interfacing, Fourth Edition,
Prentice Hall, 1997.

• Quách Tuấ Ngọ và cộ sự Ngôn ngữlậ trình
n
c
ng
,
p
Assembly và máy vi tính IBM-PC, 2 tậ Nhà xuấ
p,
t
bả giáo dụ 1995.
n
c,

• Cả ơ giáo sưRudy Lauwereins đ cho phép sử
m n
ã
dụ slides củ ông
ng
a

5/Chapter1

© DHBK 2005

Mụ đch củ môn họ
c í
a
c
• Nắ đ ợ cấ trúc, nguyên lý hoạ đ ng củ bộvi
m ưc
u
t ộ
a
xửlý và hệvi xửlý
• Có khảnă lậ trình bằ hợ ngữcho vi xửlý
ng p
ng
p
• Có khảnă lự chọ vi xửlý thích hợ cho các
ng a
n
p
ứ dụ cụthể
ng
ng
• Nắ đ ợ các bộvi xửlý trên thự tế
m ưc
c

6/Chapter1

© DHBK 2005

Bài tậ lớ và thi
p n
• Bài tậ lớ thiế kếmộ ứ dụ trên vi đ u khiể
p n:
t
t ng
ng
iề
n:
20% tổ sốđ m
ng
iể
Làm theo nhóm 2-6 sinh viên
Nộ danh sách các nhóm vào 3/1
p
Các nhóm trình bày ý tư ng 17/1
ở

• Kiể tra: 10%
m

3 bài kiể tra không báo trư c
m
ớ
dựđ
ủít nhấ 2 bài và kế quảcủ 2 bài > 5: 1 đ m
t
t
a
iể
thiế 2 bài trởlên: không đ ợ thi lầ 1
u
ưc
n

• Thi họ kỳ
c
:
1 câu lý thuyế 2 câu bài tậ (lậ trình và thiế kế
t,
p
p
t
)
70% tổ sốđ m
ng
iể

© DHBK 2005

•
•
•
•

Chư ng 1
ơ
Giớ thiệ chung vềhệvi xửlý
i
u

7/Chapter1

Lị sửphát triể củ các bộvi xửlý và máy tính
ch
n
a
Phân loạ vi xửlý
i
Các hệđ m dùng trong máy tính ( nhắ lạ
ế
c i)
Giớ thiệ sơlư c vềcấ trúc và hoạ đ ng củ hệvi
i
u
ợ
u
t ộ
a
xửlý

© DHBK 2005

Chư ng 1
ơ
Giớ thiệ chung vềhệvi xửlý
i
u

8/Chapter1

•...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật vi xử lý - Người đăng: bong_den_mau_den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
525 Vietnamese
Kỹ thuật vi xử lý 9 10 143