Ktl-icon-tai-lieu

Lab Linux phần III

Được đăng lên bởi Tảng Băng Trôi
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1382 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ VÀ AN NINH MẠNG ATHENA
2 Bis Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Cao, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8) 38244041 – 0989012418 

Phần III: Intranet Services
Bài Lab 1: Network Configuration
Bài Lab 2: DHCP
Bài Lab 3: Network File System(NFS)
Bài Lab 4: Samba
Bài Lab 5: NIS
Bài Lab 6: OPEN LDAP

Biên soạn: Nguyễn Trí Thức – Lưu Hành Nội Bộ

1

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ VÀ AN NINH MẠNG ATHENA
2 Bis Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Cao, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8) 38244041 – 0989012418 

Bài Lab 1: Network Configuration

Biên soạn: Nguyễn Trí Thức – Lưu Hành Nội Bộ

2

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ VÀ AN NINH MẠNG ATHENA
2 Bis Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Cao, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8) 38244041 – 0989012418 
I/ Host name:
- Xem hostname hệ thống:

Hay dùng lệnh:

- Thay đổi hostname hệ thống
Sửa file /etc/hosts:

Nếu muốn hostname sẽ lưu lại sau khi ta khởi động lại hệ thống thì sửa file
/etc/sysconfig/network:

Sau khi khởi động lại hệ thống và kiểm tra lại hostname:

II/ Cấu hình IP card mạng:
- Xem thông tin cấu hình IP của card mạng:

Hay dùng lệnh ifconfig –a
Nếu muốn xem thông tin cấu hình từng cardmạng thì:

Biên soạn: Nguyễn Trí Thức – Lưu Hành Nội Bộ

3

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ VÀ AN NINH MẠNG ATHENA
2 Bis Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Cao, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8) 38244041 – 0989012418 

- Thay đổi địa chỉ IP:
Dùng lệnh:
Tuy nhiên việc thay đổi bằng lệnh chỉ là tạm thời và sẽ không được lưu lại khi khởi động lại
hệ thống.
Kiểm tra IP:

Restart lại service network như sau:

Kiểm tra lại IP:

Để có thể lưu lại việc thay đổi địa chỉ IP sau khi restart lại hệ thống, ta sửa trực tiếp file sau:

Biên soạn: Nguyễn Trí Thức – Lưu Hành Nội Bộ

4

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ VÀ AN NINH MẠNG ATHENA
2 Bis Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Cao, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8) 38244041 – 0989012418 

Restart lại service network như sau:

Kiểm tra lại IP:

- Tạo IP Alias cho card mạng:
Tạo IP alias:

Kiểm tra:

Restart lại service network như sau:

Kiểm tra lại IP:
=> Không tìm thấy vì khi tạo bằng lệng ifconfig sẽ không được lưu lại khi restart service
network hay khởi động lại hệ thống. Để lưu lại việc thay đổi địa chỉ IP sau khi restart lại hệ
thống ta thực hiện các bước sau:
Biên soạn: Nguyễn Trí Thức – Lưu Hành Nội Bộ

5

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ VÀ AN NINH MẠNG ATHENA
2 Bis Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Cao, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8) 38244041 – 0989012418 

Copy file ifcfg-eth0 thành ifcfg-eth0:0 như sau:...
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ VÀ AN NINH MẠNG ATHENA
2 Bis Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Cao, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8) 38244041 – 0989012418 www.athena.edu.vn
Biên soạn: Nguyễn Trí Thức Lưu Hành Nội Bộ 1
Phần III: Intranet Services
Bài Lab 1: Network Configuration
Bài Lab 2: DHCP
Bài Lab 3: Network File System(NFS)
Bài Lab 4: Samba
Bài Lab 5: NIS
Bài Lab 6: OPEN LDAP
Lab Linux phần III - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lab Linux phần III - Người đăng: Tảng Băng Trôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Lab Linux phần III 9 10 441