Ktl-icon-tai-lieu

Làm quen lý thuyết mật mã

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1734 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nguyễn Khanh Văn

Bài mở đầu về ATBM Thông tin

HUT-2000

CHƯƠNG 0. BÀI MỞ ĐẦU
Với sự phát triển bùng nổ hiện nay của các kiến trúc hệ thống tin học, đặc biệt là các hệ thống
mạng truyền tin và các hệ thống thương mại điện tử, các vấn đề về an toàn và bảo mật trở nên có
tầm quan trọng thời sự. Trước mục đích chủ đạo của thiết kế hệ thống là làm sao cho hệ thống
được đảm bảo các chức năng làm việc, chạy tốt, ít lỗi và dễ phát triển, dễ kết nối với các hệ thống
khác. Riêng các vấn đề này cũng đủ làm đau đầu các nhà thiết kế, vì thế bảo mật là mối quan tâm
thứ yếu (mặc dù vẫn được nêu cao trong giấy tờ). Tuy nhiên với xu hướng xích lại gần nhau của
cả thế giới, công việc của mỗi cơ sở mỗi doanh nghiệp không còn là việc bếp núc của từng nhà
nữa. Các mạng truyền thông diện rộng đã cho ta mở cửa giao tiếp với bạn bè khắp nơi nhưng
cũng vì thế mà tạo cơ hội cho các hàng xóm thù địch" thường xuyên tìm cách "dòm ngó" và
"quấy phá". Câu hỏi lật ngược bây giờ là liệu một hệ thống có giá trị hay không nếu nó không
được bảo vệ để chống lại đủ mọi loại tấn công và xâm nhập của kể cả kẻ địch bên ngoài lẫn gián
điệp bên trong. Vớ nhiều hệ thống quan trọng, thực sự bài toán bảo mật được đặt lên hàng đầu với
chi phí lên tới 60% chi phí tổng thể. Qua đó chúng ta thấy một nhiệm vụ không xa của kiến thức
nhất định để không lạc hậu trong tương lai.
Chuyên đề này nhằm đưa ra một tiếp cận tổng thể với các khái niệm cơ bản về vấn đề bảo vệ các
hệ thống tin học (HTTH). Đồng thời các kiến thức cụ thể về các lĩnh vực riêng trong an toàn và
bảo mật máy tính (computer securrity) cũng được giới thiệu ở mức cận chuyên sâu; qua đó người
đọc có được một hình dung cụ thể tuy còn chưa đầy đủ toàn diện về các mô hình nghiên cứu. Một
số khái niệm cơ bản mà chúng ta sẽ đề cập tới là mã hoá đối xứng, mã hoá phi đối xứng (khai
công khai), hàm băm, chữ ký điện tử... Các mô hình phát triển hơn sẽ được giới thiệu là giao thức
mật mã (cryptographic protocol), vấn đề trao chuyển khoá, chứng thực (authentication), điều
khiển quyền truy nhập (access control), bức tường lửa (firewall), bảo mật cơ sở dữ liệu, thương
mại điện tử (electronic commerce) và bài toán thanh toán điện tử (electronic payments)... Tuy
nhiên khối lượng này sẽ còn được điều chỉnh tuỳ theo thời gian cho phép. Riêng vấn đề về virus
đáng nhẽ phải có trong danh sách trên nhưng vì nó đã trở thành kiến thức phổ thông, ít nhất là đối
với các sinh viên năm cuối nên phải nhường chỗ cho các phần khác.
Vì đây là một chuyên đề mới đang trong quá...
Nguyễn Khanh Văn Bài mở đầu về ATBM Thông tin HUT-2000
CHƯƠNG 0. BÀI MỞ ĐẦU
Với sự phát triển bùng nhiện nay của các kiến trúc hệ thống tin học, đặc biệt là các hthống
mạng truyền tin và các hthống thương mại điện tử, các vấn đề về an toàn và bảo mật trở nên có
t
ầm quan trọng thời sự. Trước mục đích chủ đạo của thiết kế hệ thống là làm sao cho hthống
được đảm bảo các chức năng l
àm việc, chạy tốt, ít lỗi và dễ phát triển, dễ kết nối với các hệ thống
khác. Riêng các vấn đề này cũng đủ làm đau đầu các nhà thiết kế, vì thế bảo mật là mối quan tâm
thyếu (mặc dù vẫn được nêu cao trong giấy tờ). Tuy nhiên với xu hướng xích lại gần nhau của
cthế giới, công việc của mỗi sở mỗi doanh nghiệp không còn việc bếp núc của từng nhà
n
ữa. Các mạng truyền thông diện rộng đã cho ta mcửa giao tiếp với bạn bè khắp nơi nhưng
cũng vì thế mà tạo hội cho các hàng xóm thù địch" thường xuyên tìm cách "dòm ngó"
"qu
ấy phá". Câu hỏi lật ngược bây giờ là liệu một hệ thống giá trị hay không nếu không
được bảo vệ để chống lại đủ mọi loại tấn công v
à xâm nhập của kể cả kẻ địch bên ngoài lẫn gián
điệp b
ên trong. Vớ nhiều hệ thống quan trọng, thực sự bài toán bảo mật được đặt lên hàng đầu với
chi phí lên tới 60% chi phí tổng thể. Qua đó chúng ta thấy một nhiệm vụ không xa của kiến thức
nhất định để không lạc hậu trong tương lai.
Chuyên đề n
ày nhằm đưa ra một tiếp cận tổng thể với các khái niệm cơ bản về vấn đề bảo vệ các
hthống tin học (HTTH). Đồng thời các kiến thức cụ thể về các lĩnh vực riêng trong an toàn
b
ảo mật máy tính (computer securrity) cũng được giới thiệu ở mức cận chuyên sâu; qua đó người
đọc có được một h
ình dung cụ thể tuy còn chưa đầy đủ toàn diện về các mô hình nghiên cứu. Một
skhái niệm bản mà chúng ta sđề cập tới là hoá đối xứng, mã hoá phi đối xứng (khai
công khai), hàm băm, chữ ký điện tử... Các mô h
ình phát triển hơn sẽ được giới thiệu là giao thức
mật mã (cryptographic protocol), vấn đề trao chuyển khoá, chứng thực (authentication), điều
khiển quyền truy nhập (access control), bức tường lửa (firewall), bảo mật sở dữ liệu, thương
mại điện tử (electronic commerce) bài toán thanh toán điện tử (electronic payments)... Tuy
nhiên khối lượng này scòn được điều chỉnh tuỳ theo thời gian cho phép. Riêng vấn đề về virus
đáng nhẽ phải có trong danh sách trên nhưng v
ì nó đã trở thành kiến thức phổ thông, ít nhất là đối
với các sinh viên năm cuối nên phải nhường chỗ cho các phần khác.
đây một chuyên đề mới đang trong quá trình hình thành, soạn giảng thử, nên không th
tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định, Đặc biệt, do tính gấp rút của thời gian, nên nhiều
phần trình bày đọng hơn các phần khác, thiếu các diễn giải chi tiết, nhiều vấn đề chỉ nêu
chưa minh hoạ. Nhưng chỗ này sẽ được bù đắp trong các bài giảng trên lớp, đồng thời sẽ được bổ
sung khi điều kiện v
à những dịp soạn lại sau này. Người viết sẽ tập trung vào diễn giải rõ ràng
nh
ững kiến thức cơ bản và then chốt trong khi cho mức ưu tiên với xu hướng thấp hơn đối với các
kthuật chuyên sâu hơn các phần mở rộng. Một số sẽ chỉ được nêu ra như các câu hỏi bài
t
ập.
Làm quen lý thuyết mật mã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làm quen lý thuyết mật mã - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Làm quen lý thuyết mật mã 9 10 342