Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình c

Được đăng lên bởi ngtienthien
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Viết chương trình tính tiền điện thoại gọi nội hạt hàng tháng của một hộ
gia đình. Biết rằng cách tính cước của Bưu điện như sau: từ phút thứ nhất
đến phút thứ 200 thì giá là 120đ/phút, từ phút thứ 201 đến 1000 thì giá là 80
đ/phút, từ phút thứ 1001 trở đi thì giá là 40đ/phút. Ngoài tiền cước, khách
hàng phải trả tiền thuê bao cố định hàng tháng là 27000 đ.Thuế VAT trên
tổng tiền là 10%.
2.Viết chương trình nhập 3 số a,b,c bất kì. Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể
là độ dài của các cạnh của một tam giác hay không. Kiểm tra xem đó có phải
là một tam giác vuông, tam giác cân, tam giác đều ? Sau đó đưa ra thông báo
tương ứng. Nếu là tam giác, hãy tính diện tích và chu vi của tam giác đó

3.Viết chương trình tạo Menu gồm 4 mục như sau :
1. Tính diện tích hình vuông
2. Tính diện tích hình tròn
3. Tính diện tích hình tam giác
4. Thoát
Sau đó, chương trình cho phép chọn các mục trên tương ứng với các số nhập
vào từ 1-4. Các chức năng của thực đơn tương ứng với một hàm.
4.Tại một khu rừng, người ta đã quan sát và tìm ra được quy luật phát triển
của một loài động vật lạ có tên là PORPOU. Quy luật như sau: số lượng của
loài PORPOU tăng và giảm theo một tỉ lệ nhất định, đan xen nhau mỗi
tháng; cụ thể là sau tháng đầu tiên sẽ tăng thêm 50%,sang cuối tháng thứ hai
sẽ giảm đi 30%, sang cuối tháng thứ ba sẽ tăng thêm 50%, sang cuối tháng
thứ tư sẽ giảm đi 30%,… Giả sử tại thời điểm bắt đầu quan sát, loài
PORPOU có 700 con. Viết chương trình cho biết số lượng PORPOU sau
mỗi tháng trong vòng 1 năm.
5.Biết rằng dân số Việt Nam tính đến năm 2013 là 90 triệu và mức tăng
trưởng dân số hàng năm là 1.3%. Viết chương trình để tính xem sớm nhất là
đến năm bao nhiêu thì dân số Việt Nam sẽ đạt ít nhất là 100 triệu.
6.Năm dương lịch là năm nhuận nếu nó chia hết cho 4 nhưng không chia hết
cho 100 trừ khi nó chia hết cho 400.Ví dụ năm 1996 và 2000 là năm nhuận,
nhưng năm1999 và 1900 không phải là năm nhuận. Viết chương trình để
kiểm tra xem một năm có phải là năm nhuận hay không.

7.Cho hàm f(x) liên tục và xác định trong đoạn [a,b]. Chia đoạn [a,b] thành
các đoạn đều
nhau a = x0, x1, x2, ..., xn = b. Khoảng cách giữa các đoạn là d=(b-a)/N với
N nguyên dương.
a - Viết hàm có tên FX để tính f(x) sau :
b - Viết hàm tính gần đúng tích phân sau :

Hãy viết chương trình chính nhập a, b, N, kiểm tra a < b, N nguyên dương.
Sau đó in ra màn hình giá trị tích phân S.
8.Viết chương trình tính điểm trung bình theo hệ tín chỉ. Cho biết điểm hệ
10 được quy sang hệ 4 như sau
Điểm hệ 10
Điểm hệ 4
D...
1.Viết chương trình tính tiền điện thoại gọi nội hạt hàng tháng của một hộ
gia đình. Biết rằng cách tính cước của Bưu điện như sau: từ phút thứ nhất
đến phút thứ 200 thì giá là 120đ/phút, từ phút thứ 201 đến 1000 thì giá là 80
đ/phút, từ phút thứ 1001 trở đi thì giá là 40đ/phút. Ngoài tiền cước, khách
hàng phải trả tiền thuê bao cố định hàng tháng là 27000 đ.Thuế VAT trên
tổng tiền là 10%.
2.Viết chương trình nhập 3 số a,b,c bất kì. Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể
là độ dài của các cạnh của một tam giác hay không. Kiểm tra xem đó có phải
là một tam giác vuông, tam giác cân, tam giác đều ? Sau đó đưa ra thông báo
tương ứng. Nếu là tam giác, hãy tính diện tích và chu vi của tam giác đó
3.Viết chương trình tạo Menu gồm 4 mục như sau :
1. Tính diện tích hình vuông
2. Tính diện tích hình tròn
3. Tính diện tích hình tam giác
4. Thoát
Sau đó, chương trình cho phép chọn các mục trên tương ứng với các số nhập
vào từ 1-4. Các chức năng của thực đơn tương ứng với một hàm.
4.Tại một khu rừng, người ta đã quan sát và tìm ra được quy luật phát triển
của một loài động vật lạ có tên là PORPOU. Quy luật như sau: số lượng của
loài PORPOU tăng và giảm theo một tỉ lệ nhất định, đan xen nhau mỗi
tháng; cụ thể là sau tháng đầu tiên sẽ tăng thêm 50%,sang cuối tháng thứ hai
sẽ giảm đi 30%, sang cuối tháng thứ ba sẽ tăng thêm 50%, sang cuối tháng
thứ tư sẽ giảm đi 30%,… Giả sử tại thời điểm bắt đầu quan sát, loài
PORPOU có 700 con. Viết chương trình cho biết số lượng PORPOU sau
mỗi tháng trong vòng 1 năm.
5.Biết rằng dân số Việt Nam tính đến năm 2013 là 90 triệu và mức tăng
trưởng dân số hàng năm là 1.3%. Viết chương trình để tính xem sớm nhất là
đến năm bao nhiêu thì dân số Việt Nam sẽ đạt ít nhất là 100 triệu.
6.Năm dương lịch là năm nhuận nếu nó chia hết cho 4 nhưng không chia hết
cho 100 trừ khi nó chia hết cho 400.Ví dụ năm 1996 và 2000 là năm nhuận,
nhưng năm1999 và 1900 không phải là năm nhuận. Viết chương trình để
kiểm tra xem một năm có phải là năm nhuận hay không.
Lập trình c - Trang 2
Lập trình c - Người đăng: ngtienthien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lập trình c 9 10 56