Ktl-icon-tai-lieu

lập trình C 8051 cơ bản

Được đăng lên bởi mr-samth
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DKS_GROUP

DKS_GROUP

Microcontroller Training Center

-1-04868

DKS_GROUP

Microcontroller Training Center

MỤC LỤC
3

Bài 1: Giới thiệu về vi điều khiển
1.1.Tiêu chuẩn trong lựa chọn một bộ vi điều khiển

3

1.2.Vi điều khiển và vi xử lí

3

1.3.Sơ đồ chân vi điều khiển 8051
1.4.Mạch 8051 tối thiểu
1.5.Cấu trúc sơ đồ khối của vi điều khiển
1.6.Các thành viên khác của họ 8051

3
6
7

1.7.Ram nội và các thanh ghi SFR của 8051

11

Bài 2.Ngôn ngữ lập trình cho vi điều khiển (Phần 1)

9
12

2.1.Cấu trúc một chương trình

12

2.2.Các loại biến trong C

13

2.3.Hàm trong C

15

2.4.Toán tử cơ bản

15

2.5.Cấu trúc lệnh rẽ nhánh

15

2.6.Bộ tiền xử lý

16

Bài 2.Hướng dẫn sử dụng keil C (Phần 2)

17

2.1.Khới tạo project

17

2.2.Soạn thảo chương trình

36

2.3.Dịch chương trình

41

2.4.Mô phỏng

45

Bài 3.Điều khiển O(out) với Led đơn

50

3.1.Lắp mạch

50

3.2.Nguyên lý hoạt động

51

3.3.Lập trình

52

3.4.Nạp chương trình

60

3.5.Kết quả

61

3.6.Điều khiển Led từng chiếc 1

62

3.7.Điều khiển Out

62

Bài 4.Điều khiển led 7 thanh

67

4.1.Lắp mạch

DKS_GROUP

67

-2-04868

DKS_GROUP

Microcontroller Training Center

4.2.Nguyên lý hoạt động

68

4.3.Lập trình

69

4.4.Nạp chíp

75

4.5.Kết quả

75

Bài 5.Đọc bàn phím

78

5.1.Lắp mạch

78

5.2.Nguyên lý quét phím

79

5.3.Lập trình

79

Bài 6.Điều khiển LCD 16x2

94

6.1.Lắp mạch

94

6.2.Nguyên lý hoạt động của LCD

97

6.3.Lập trình

97

6.3.1.Định nghĩa con trỏ

99

6.3.2.Cách sử dụng

99

Bài7.Điều chế độ rộng xung

100

7.1.Lắp mạch theo sơ đồ

101

7.2.Nguyên lý hoạt động

110

Bài 8.Led ma trận

114

8.1.Lắp mạch

114

8.2.Nguyên lý hoạt động

116

8.2.Code

117

DKS_GROUP

-3-04868

DKS_GROUP

Microcontroller Training Center

Chú ý : Đây hoàn toàn là phần lí thuyết, mình đã rút gọn tối đa, do đó các bạn nên đọc
hết. Chưa nên thực hành vội vì tôi sẽ hướng dân sau.
1.1 Tiêu chuẩn trong lựa chọn một bộ vi điều khiển
Là khả năng sẵn sàng đáp ứng về số lượng trong hiện tại và tương lai. Đối với một số
nhà thiết kế điều này là quan trong hơn cả . Hiện nay, các bộ vi điều khiển 8 bit đứng
đầu là họ 8051 có số lương lớn nhất các nhà cung cấp đa dạng (nhiều nguồn). Nhà
cung cấp có nghĩa là nhà sản xuất bên cạnh nhà sáng chế của bộ vi điều khiển. Trong
trường hợp 8051 thì nhà sáng chế của nó là Intel, nhưng hiện nay có rất nhiều hãng
sản xuất nó (cũng như trước kia đã sản xuất).
Các hãng này bao gồm: Intel, Atmel, Philips/signe-tics, AMD, Sie...
DKS_GROUP Microcontroller Training Center
DKS_GROUP
- 1 -
www.EmbestDKS.com
048684577
lập trình C 8051 cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình C 8051 cơ bản - Người đăng: mr-samth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
lập trình C 8051 cơ bản 9 10 390