Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình C cho người mới bắt đầu bài 2

Được đăng lên bởi chubephucthai
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LẬP TRÌNH C CHO
NGƯỜI MỚI HỌC
Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thanh Sơn
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ BẢN
• Bài 1: Nhập vào bán kính hình tròn, tính và in ra chu vi, diện tích hình
tròn
Giải quyết:
Đầu vào : bán kính R;
Xử lý: cv = 2 * R * PI;
dt = R*R*PI;
Đầu ra: cv, dt

2

MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ BẢN
• Bài 2: Nhập vào chu vi hình chữ nhật, tính diện tích hình chữ nhật, biết
chiều dài = 1,5 chiều rộng
Giải quyết:
Đầu vào : chu vi p;
Xử lý: chiều rộng = (p/2) / 2,5;
chiều dài = chieu rong * 1,5;
Đầu ra: diện tích hình chữ nhật

3

MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ BẢN
• Bài 3: Nhập vào số tiền nguyên dương M. Đổi số tiền này ra các tờ tiền có
mệnh giá 10.000 Đ, 500 Đ, 50 Đ, 20 Đ và 1 Đ. Ưu tiên mệnh giá lớn trước
Giải quyết:
Đầu vào : số tiền cần đổi;
Đầu ra: số tờ mỗi loại tiền

4

Phần Xử lý bài toán
1. Số tờ 10.000 = M/10.000; // phép chia này chỉ lấy phần nguyên
2. Tìm số tiền còn lại sau khi đổi tờ 10.000 (phần dư phép chia trên) dùng
phép toán lấy phần dư là % (modulo)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Số tờ 500 = phần dư / 500;
Tìm số tiền còn lại sau khi đổi tờ 500 (phần dư của phép chia ở bước 3)
Số tờ 50 = phần dư (b4) / 50;
Tìm số tiền còn lại sau khi đổi tờ 50 (phần dư của phép chia ở bước 5)
Số tờ 20 = phần dư (b6) / 20;
Số tờ 1 = phần dư của phép chia bước 7.
5

...
LẬP TRÌNH C CHO
NGƯỜI MỚI HỌC
Giảng viên: Thạc sĩ Trần Thanh Sơn
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Lập trình C cho người mới bắt đầu bài 2 - Trang 2
Lập trình C cho người mới bắt đầu bài 2 - Người đăng: chubephucthai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lập trình C cho người mới bắt đầu bài 2 9 10 813