Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH HỆ THỐNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

Được đăng lên bởi ddvinhxpro-gmail-com
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 4892 lần   |   Lượt tải: 13 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

LẬP TRÌNH HỆ THỐNG
VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

LẬP TRÌNH HỆ THỐNG
VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

Biên soạn :

THS. PHẠM VĂN CƯỜNG

LỜI NÓI ĐẦU
Cuốn giáo trình Lập trình hợp ngữ và điều khiển thiết bị được chia thành 4 chương. Mỗi
chương bao gồm các nội dung cơ bản, tóm tắt chương, các câu hỏi và bài tập cho mỗi chương.
Chương 1: trình bày về vấn đề liên quan đến bộ vi xử lý 8088 : kiến trúc, chức năng các
thành phần và tập lệnh. Ngoài ra, 1 trong các ngắt được sử dụng phổ biến trong lập trình hệ
thống- ngắt 21h của hệ điều hành DOS cũng được giới thiệu trong chương này.
Chương 2: trình bày về các vấn đề liên quan đến lập trình hợp ngữ: cách thức viết và thực
hiện một chương trình, cách thức cài đặt các cấu trúc lập trình trong hợp ngữ và các vấn đề liên
quan đến chương trình con và macro.
Chương 3: giới thiệu về công cụ gỡ rối debug, chương trình mô phỏng Emu 8086. Liên
kết chương trình viết bằng hợp ngữ với chương trình được viết bằng các ngôn ngữ bậc cao như C
và Pascal cũng được đề cập ở chương này. Ngoài ra, chương này cò giới thiệu về một số ngắt của
BIOS phục vụ thiết bị ngoại vi, chương trình thường trú và chương trình con ngắt.
Chương 4: Trình bày về lập trình phối ghép: lập trình modem, bàn phím và màn hình. Đồng
thời chương này cũng giới thiệu về một môi trường RadASM để phát triển các ứng dụng viết
bằng hợp ngữ trên Windows.
Do thời gian có hạn và kinh nghiệm còn hạn chế, cuốn giáo trình sẽ không tránh khỏi các
sai sót. Tác giả biên soạn rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các độc giả.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về email : pcuongcntt@yahoo.com
Xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 11/2006
Tác giả

Chương 1: Giới thiệu

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 CẤU TRÚC BỘ VI XỬ LÝ
Phần này trình bày kiến trúc bên trong của bộ Vi xử lý 8088 và bộ Vi xử lý Pentium IV

1.1.1 Sơ đồ kiến trúc bộ Vi xử lý 8088

Hình 1.1: Kiến trúc bên trong của bộ Vi xử lý 8088

Bộ vi xử lý 8088 được chia làm 2 khối chính: Khối giao diện bus (BIU) và khối thực hiện
lệnh (EU).
Các thành phần bên trong của CPU giao tiếp với nhau thông qua các bus trong. Giữa khối
giao diện bus và khối thực hiện lệnh được liên hệ với nhau thông qua hàng đợi dữ liệu và hệ thống
bus trong.
3

Chương 1: Giới thiệu

1.1.2 Chức năng các thành phần
1. Thành phần điều khiển Bus (Bus Control Logic)
Điều khiển các loại tín hiệu trên các bus bao gồm: các tín hiệu t...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
LP TRÌNH H THNG
ĐIU KHIN THIT B
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
N
I
-
2006
LẬP TRÌNH HỆ THỐNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH HỆ THỐNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ - Người đăng: ddvinhxpro-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
LẬP TRÌNH HỆ THỐNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ 9 10 353