Ktl-icon-tai-lieu

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Mục tiêu
Kết thúc chương, học viên có thể:
Định nghĩa Lập trình hướng Đối tượng (Object-oriented Programming).
Nhận thức về Trừu tượng hóa Dữ liệu (Data Abstraction).
Định nghĩa một Lớp (Class).
Định nghĩa một Đối tượng (Object).
Nhận thức được sự khác biệt giữa Lớp và Đối tượng.
Nhận thức được sự cần thiết đối với Thiết lập (Construction) và Hủy
(Destruction).
Định nghĩa tính Bền vững (Persistence).
Hiểu biết về tính Thừa kế (Inheritance).
Định nghĩa tính Đa hình (Polymorphism).
Liệt kê những thuận lợi của phương pháp hướng Đối tượng.
1.1 Giới thiệu về Lập trình hướng Đối tượng (Object-oriented Programming)
Lập trình hướng Đối tượng (OOP) là một phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm.
Những ngôn ngữ OOP không chỉ bao gồm cú pháp và một trình biên dịch (compiler) mà
còn có một môi trường phát triển toàn diện. Môi trường này bao gồm một thư viện được
thiết kế tốt, thuận lợi cho việc sử dụng các đối tượng.
Đối với một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ OOP thì việc triển khai kỹ thuật lập trình hướng
đối tượng sẽ dễ dàng hơn. Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng cải tiến việc phát triển các
hệ thống phần mềm. Kỹ thuật ấy đề cao nhân tố chức năng (fucntionality) và các mối
quan hệ dữ liệu.
OOP là phương thức tư duy mới để giải quyết vấn đề bằng máy tính. Để đạt kết quả, lập
trình viên phải nắn vấn đề thành một thực thể quen thuộc với máy tính. Cách tiếp cận
hướng đối tượng cung cấp một giải pháp toàn vẹn để giải quyết vấn đề.
Hãy xem xét một tình huống cần được triển khai thành một hệ thống trên máy vi tính:
việc mua bán xe hơi. Vấn đề vi tính hóa việc mua bán xe hơi bao gồm những gì?
Những yếu tố rõ ràng nhất liên quan đến việc mua bán xe hơi là:
1) Các kiểu xe hơi (model).
2) Nhân viên bán hàng.
3) Khách hàng.

Những hoạt động liên quan đến việc mua bán:
1) Nhân viên bán hàng đưa khách hàng tham quan phòng trưng bày.
2) Khách hàng chọn lựa một xe hơi.
3) Khách hàng đặt hóa đơn.
4) Khách hàng trả tiền.
5) Chiếc xe được trao cho khách hàng.
Mỗi vấn đề được chia ra thành nhiều yếu tố, được gọi là các Đối tượng (Objects) hoặc
các Thực thể (Entities). Chẳng hạn như ở ví dụ trên, khách hàng, xe hơi và nhân viên bán
hàng là những đối tượng hoặc thực thể.
Lập trình viên luôn luôn cố gắng tạo ra những kịch bản (scenarios) thật quen thuộc với
những tình huống đời sống thực. Bước thứ nhất trong đường hướng này là làm cho máy
tính liên kết với những đối tượng thế giới thực.
Tuy nhiên, máy tính chỉ là một cỗ máy. Nó chỉ thực hiện những cô...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 9 10 627