Ktl-icon-tai-lieu

Lập trình hướng đối tượng - Hàm thành viên

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÀM THÀNH VIÊNHÀM THÀNH VIÊN
Chương 4
1
Ni dungNi dung
Tái ñịnh nghĩa, ðối s mc nhiên
Hàm inline
Truyn ñối tượng như ñối s ca hàm.
Tr tr v ca hàm là ñối tượng
Tr tr v ca hàm là ñối tượng
Con tr *this
Hàm thành viên hng
2
TáiTái ñịnhñịnh nghĩanghĩa hàmhàm thànhthành viênviên
Trong 1 lp, có th ñịnh nghĩa các hàm thành viên trùng tên,
nhưng các hàm này phi
khác nhau v tham s.
Tính ña hình ca lp trình hướng ñối tượng
3
Dùng ñối s mc nhiênDùng ñối s mc nhiên
Có th dùng ñối s mc nhiên cho hàm thành viên.
Tt c ñối s mc nhiên ñều phi
nm cui hàm.
4
Lập trình hướng đối tượng - Hàm thành viên - Trang 2
Lập trình hướng đối tượng - Hàm thành viên - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lập trình hướng đối tượng - Hàm thành viên 9 10 309